Opublikowano 19 września 2019 r.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami oprócz dotychczasowych świadczeń pielęgniarki szkolnej wprowadza również świadczenia opieki stomatologicznej.  Zgodnie z art. 6 ust. 2 tej ustawy: „Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym jest gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.”, natomiast ust. 3 mówi, że: „Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty niż określony w ust. 2.” Art. 9 ust. 1 precyzuje, co należy do obowiązków stomatologa:

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.”

Ponieważ w szkole nie ma gabinetu stomatologicznego, to zastosowanie ma ust. 3 art. 12, który mówi, że: „W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń.”

Wobec takich przepisów prawa, po przeanalizowaniu możliwości posiadanych przez ewentualnych świadczeniodawców w zakresie miejsca świadczenia usług oraz liczby uczniów do objęcia opieką informuję, że podmiotem udzielającym bezpłatnych (finansowanych przez NFZ) świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu może być Quality Dent, którego gabinety mieszczą się przy ul. Starołęckiej 42 w Poznaniu. (strona internetowa: qualitydent.pl) Działania profilaktyczne, do których również jest zobowiązany świadczeniodawca, będą się w miarę możliwości odbywały na terenie szkoły.

W najbliższym czasie uczniowie otrzymają druk informacji w sprawie chęci korzystania z opieki stomatologicznej lub rezygnacji z tej możliwości. Zwracam się z wielką prośbą o jak najszybsze wypełnienie otrzymanego druku i oddanie go przez dziecko (lub osobiście) wychowawcy w szkole tak, aby organ prowadzący (miasto Poznań) mógł w miarę szybko podpisać odpowiednie porozumienie i można było zacząć korzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Uczniowie pełnoletni druk informacji wypełniają osobiście.

Marek Kordus

dyrektor ZSO nr 4 w Poznaniu

Opublikowano 18 września 2019 r.

 17 września klasa 8a z wychowawcą odwiedziła Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 r. w Zamku Cesarskim. Uczestniczyła tam w ciekawej lekcji historii przeprowadzonej przez pana Łukasza Szudarskiego – pracownika Muzeum. Zarówno eksponaty, jak też opowiedziana historia, zrobiły na nas duże wrażenie i pozwoliły poznać oraz zrozumieć zarówno same wydarzenia, jak też ich historyczne tło.

Tomasz Bieryłło

 

Opublikowano 17 września 2019 r.

 16 września obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Kropki - święto kreatywności, zabawy i odkrywania talentów, które drzemią w każdym człowieku. Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie relację z tego wydarzenia. Za zdjęcia dziękujemy p. Małgorzacie Hernik i Jagodzie Milczewskiej z klasy II E.

 

Opublikowano 17 września 2019 r.

Jak każdego roku zachęcamy uczniów do udziału w Olimpiadzie Historycznej i Olimpiadzie Solidarności. Eliminacje szkolne do Olimpiady Historycznej zaczną się już w październiku (napisanie pracy badawczej), a do Olimpiady Solidarności w listopadzie – laureaci tej olimpiady mogą liczyć na indeksy szkół wyższych m.in. w Gdańsku czy Warszawie. Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie swego udziału.

Alicja Woźniak (sala 214)

 

Opublikowano 5 września 2019 r.

 25 września odbędą się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego XVII Liceum Ogólnokształcącego. Wybierać będziemy Przewodniczącego/Przewodniczącą Zarządu Samorządu Uczniowskiego i Opiekuna/Opiekunkę Samorządu Uczniowskiego. Na Komisarza Wyborczego mianowany został pan Tomasz Bieryłło.
Głosować i kandydować w wyborach może każdy: uczniowie i nauczyciele XVII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Nauczyciele mogą zgłaszać swoje kandydatury na stanowisko Opiekuna/Opiekunki SU, natomiast uczniowie na stanowisko Przewodniczącego/Przewodniczącej Zarządu SU. Głosowanie trwać będzie od 7:30 do 16:00 w sali nr 21.
Aby wystartować w wyborach należy zebrać na specjalnym formularzu minimum 10 podpisów osób uprawnionych do głosowania, które poprą daną kandydaturę i podpisać oświadczenie o nieprowadzeniu negatywnej kampanii. Oba te dokumenty znajdują się w jednym pliku (tutaj). Można go samemu wydrukować bądź odebrać od Komisarza Wyborczego. Po wypełnieniu należy przekazać go Komisarzowi i oczekiwać na potwierdzenie wpisania na listę kandydatów. Termin zgłaszania swojej kandydatury upływa 18 września.

SU

 

Opublikowano 5 września 2019 r.

Historia naszego kraju jest bardzo bogata. Każdego roku obchodzimy kolejne rocznice ważnych wydarzeń. Również i tym roku zapraszamy uczniów do udziału w wycieczkach, konkursach i warsztatach historycznych. Będą one związane m.in. z 80. rocznicą wybuchu i 75. rocznicą zakończenia II wojny światowej, wyzwolenia Poznania z rąk okupantów, jak też rocznicami wydarzeń poświęconych panowaniu dynastii Piastów i Jagiellonów. Jak co roku odbędą się również konkursy wojewódzkie i olimpiady: historyczna i Solidarności.

Małgorzata Wierszuła i Alicja Woźniak

 

Opublikowano 2 września 2019 r.

 2 września odbyła się w naszej szkole miejska inauguracja roku szkolnego 2019/20, w której wziął udział zastępca prezydenta Poznania pan Mariusz Wiśniewski, a także miejscy radni i politycy. Goście oraz dyrektor szkoły pan Marek Kordus skierowali do wszystkich uczniów serdeczne życzenia udanego i pełnego sukcesów roku szkolnego. Zapraszamy do galerii.

 

Opublikowano 19 sierpnia 2019 r.

Rodziców dzieci klas I-III szkoły podstawowej prosimy o pobranie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Wypełnioną kartę, wydrukowaną dwustronnie, prosimy oddać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 15.00.
Kartę można pobrać tutaj.