Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do Szkoły Podstawowej nr 47

odbędzie się 28 marca 2017 r. o godz. 17:30

 

Szanowni Państwo !

W związku ze zmianami w systemie oświaty od 1 września 2017 r. rozpocznie w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera działalność Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem nowo utworzona szkoła, której obwód stanowi osiedle Czecha, będzie prowadziła  rekrutację do klasy I (dzieci zamieszkałe w obwodzie są przyjmowane z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców, a w przypadku wolnych miejsc, może być przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, obejmujące kandydatów niezamieszkałych na terenie osiedla Czecha). Pojawia się zatem niepowtarzalna możliwość, by spróbować wspólnie i od podstaw stworzyć wymarzoną szkołę, salę lekcyjną, świetlicę.

Ponadto zostanie przeprowadzona rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych klasy VII szkoły podstawowej. Zgodnie z naszą tradycją i doskonałymi wynikami w tym zakresie, będą to oddziały z językiem hiszpańskim, w których zapewnimy kontynuację nauki języka angielskiego. Planujemy utworzenie dwóch takich oddziałów.

Prawo daje również możliwość, aby w nowopowstałych szkołach podstawowych utworzyć oddziały klas IV i VII. Oddziały takie tworzy się na wniosek rodziców w porozumieniu z organem prowadzącym, gdyż w tym wypadku nasza szkoła nie będzie szkołą posiadającą obwód. Nowe obwody szkół  utworzonych decyzją Rady Miasta od roku szkolnego 2017/18 dotyczą bowiem tylko klas I. Do utworzenia oddziałów klas IV i VII potrzebna będzie pozytywna decyzja Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Chciałbym zaprosić do składania takich wniosków w terminie określonym przez Miasto – szczegóły zostaną podane, gdy tylko to będzie możliwe. W ewentualnych oddziałach klas IV i VII zapewnimy kontynuację nauki języka angielskiego, a w oddziałach klasy VII naukę drugiego języka obcego – języka niemieckiego.

Nie zamierzamy stracić nic z tego, czym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 może się poszczycić przez 25 lat swojej działalności. Pragniemy, by każdy uczeń znalazł w tej szkole swoje miejsce, chcemy mu pomóc odkrywać jego talenty i zdolności, nauczyć tego, że każdy ma swoje prawa, ale także obowiązki, które powinien wykonywać jak najlepiej. Zespół nauczycieli pracujący do tej pory z gimnazjalistami i licealistami bez problemu zajmie się również uczniami, którzy będą chcieli kontynuować naukę w klasie IV szkoły podstawowej. Zatrudnione zostaną również osoby przygotowane do pracy z uczniami z klas I – III oraz do pracy w świetlicy. Przekształcając się w szkołę podstawową z gimnazjum, dysponujemy niezbędnym wyposażeniem i pomocami naukowymi niezbędnymi do prowadzenia zajęć z każdego przedmiotu, w tym pracownią fizyczną i chemiczną oraz dwiema pracowniami informatycznymi. W każdej dużej sali lekcyjnej znajduje się tablica interaktywna z dostępem do Internetu, dzięki której można korzystać z zasobów dydaktycznych umieszczonych w globalnej sieci, a także korzystać z multimedialnych podręczników np. do nauki języków obcych umożliwiających rozumienie wypowiedzi nie tylko nauczyciela, lecz również mieszkańców państw, w których dany język jest używany na co dzień. Każdy uczeń w naszej szkole dysponuje indywidualną szafką na odzież i przybory, może korzystać z bardzo dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej oraz infrastruktury sportowej. Do dyspozycji uczniów, pod kierunkiem nauczyciela, pozostaje także trzecia pracownia komputerowa, w której mogą się odbywać zajęcia inne niż informatyka, wymagające indywidualnej lub w parach pracy przy komputerach. W związku z przekształceniami nie zmieni się czas trwania zajęć lekcyjnych od 8:00 do 15:20 (większość zajęć kończy się o godz. 14:25). Jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczne warunki do nauki, mając w pamięci okres lat 1992-2001, gdy Zespół funkcjonował w takim układzie, jaki będzie obowiązywał od roku szkolnego 2017/18, czyli szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące (i – przez okres przejściowy – również oddziały gimnazjum). Nie było w tym czasie większych problemów wynikających z faktu dużej rozpiętości wiekowej uczniów uczęszczających do naszej szkoły.

Zachęcamy do odwiedzenia szkoły we wtorek 28 marca o godz. 17:30, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego w godzinach pracy szkoły od 8:00 do 15:30 oraz śledzenia strony internetowej, gdzie w zakładce: Rekrutacja umieszczane będą odpowiednie i aktualne informacje, dokumenty i terminarze.