Opublikowano 30 marca 2017 r.

 W sobotę, 25 marca uczniowie klas 1f i 2g uczestniczyli w rajdzie turystycznym po Pojezierzu Chodzieskim. Po długiej podróży pociągiem do Chodzieży, młodzież udała się wytyczonym szlakiem na najwyższe wzniesienie pojezierza - Gontyniec. Zróżnicowane formy terenu, będące wynikiem działalności lądolodu skandynawskiego, dostarczyły wielu wrażeń (można było m.in. sprawdzić kondycję fizyczną po zimie).

A. Foremska i A. Mrug-Knychała