Na podstawie art. 204 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) podaje się do publicznej wiadomości, że obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do XVII Liceum Ogólnokształcącego są (oprócz obowiązkowo branych w każdym oddziale - języka polskiego i matematyki):

 do klasy I A - historia i wiedza o społeczeństwie,

 do klasy I B - fizyka i informatyka,

 do klasy I C - biologia i chemia,

 do klasy I D - język angielski i geografia

 do klasy I E - język hiszpański i geografia.

W przypadku oddziału dwujęzycznego (klasa I E), jeżeli kandydat nie ma na świadectwie oceny z języka hiszpańskiego, brana jest pod uwagę ocena z języka obcego, którego kandydat uczył się w gimnazjum jako kontynuacji ze szkoły podstawowej.