Informujemy, że wszyscy uczniowie, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, zostaną przyjęci do dwóch oddziałów dwujęzycznych klas siódmych pod warunkiem dostarczenia w przewidzianym w harmonogramie rekrutacji terminie świadectwa ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej.

Informujemy również, że wszyscy uczniowie, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego klasy siódmej, również zostaną przyjęci po przedstawieniu świadectwa ukonczenia klasy szóstej szkoły podstawowej. Świadectwo należy złożyć do 30 czerwca 2017 r.