Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego w XVII Liceum Ogólnokształcącym są dostępne TUTAJ.