Informujemy, że w dniach 7 - 11 lipca 2017 r. można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8 - 15 wnioski dotyczące rekrutacji uzupełniającej do oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim klas siódmych. Podobnie, jak w przypadku rekrutacji właściwej, można wybrać maksymalnie do trzech szkół prowadzących rekrutację uzupełniającą. Wraz z wnioskiem (dostępnym na stronie: nabór.pcss.pl/poznan) należy dostarczyć świadectwo ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej. Wypełniony i podpisany wniosek wraz ze świadectwem ukończenia klasy szóstej składa się wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Sprawdzian predyspozycji językowych dla wszystkich kandydatów ubiegających się o miejsca w oddziałach dwujęzycznych bez względu na to, jaką szkołę wybrali i gdzie złożyli wniosek, zostanie przeprowadzony dnia 12 lipca 2017r. o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej nr 33 w Poznaniu ul. Wyspiańskiego 27 (budynek Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych).

Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych zostaną ogłoszone w szkołach pierwszego wyboru 13 lipca 2017 r. o godz. 12:00. W przypadku naszej szkoły informacja taka zostanie zamieszczona również na stronie internetowej.

Lista zakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych zostanie wywieszona w szkole 14 lipca 2017 r. o godz. 12:00.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej mają obowiązek potwierdzenie woli uczęszczania do tych oddziałów w dniach 14 - 18 lipca 2017 r. w sekretariacie szkoły (14 lipca w godz. 12 - 15, 17 i 18 lipca w godz. 8 - 15).

W dniu 19 lipca o godz. 12:00 zostanie wywieszona w szkole lista przyjętych do oddziałów dwujęzycznych w rekrutacji uzupełniającej.