Opublikowano 13 lipca 2017 r.

Informujemy, że pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych w rekrutacji uzupełniającej uzyskali kandydaci o kodach:

  • SP 47 - 1
  • SP 47 - 2
  • SP 47 - 3
  • SP 47 - 4
  • SP 47 - 5
  • SP 47 - 6
  • SP 47 - 7
  • SP 47 - 8

Ponieważ istnieje możliwość przyjęcia wszystkich, którzy zaliczyli pozytywnie sprawdzian predyspozycji językowych, więc 14 lipca 2017 r. ich nazwiska znajdą się na liście zakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych.

W dniach 14 - 18 lipca 2017 r. rodzice zakwalifikowanych kandydatów mają obowiązek złożyć w sekretariacie potwierdzenie woli uczęszczania przez ich dzieci do tych oddziałów. Potwierdzenie składa się na druku dostępnym w sekretariacie w godzinach jego pracy, tj. od 8 do 15.

W dniu 19 lipca 2017 r. zostaną ogłoszone ostateczne listy przyjętych z podziałem na klasy.