Opublikowano 19 września 2017 r.

Rok szkolny 2017/18 obfituje w szereg rocznic historycznych. W związku z tym zapraszamy do udziału w konkursach, wycieczkach i wykładach. Zaczynamy od Tadeusza Kościuszki. 15 października 2017 roku przypada 200. rocznica jego śmierci. UNESCO objęło patronat nad uroczystościami związanymi z tym wydarzeniem; odbędą się odczyty, warsztaty i projekcje filmów, opracowano trasę turystyczną: Krakowski Szlak Kościuszkowski, ważnym akcentem obchodów będzie Krakowski Tydzień Kościuszki w dniach 10–16.10.2017.

 Uczniom naszej szkoły proponujemy konkurs plastyczny pt. „Kościuszko – bohater walk o niepodległość Polski i kolonii angielskich w Ameryce”. 

Termin oddania prac: 13 października 2017 r. (p. Wierszuła – sala 16, p. Woźniak – sala 214), technika dowolna, format prac – A1.

31 października 2017 roku mija 500 lat od wystąpienia Marcina Lutra, które zapoczątkowało okres reformacji w Europie i Polsce. Kontynuacją obchodów (konkurs UAM w ubiegłym roku szkolnym) w naszej szkole będą:
• konkurs wiedzy: „Reformacja w Europie i w Polsce” (SP i gimnazjum – wtorek 24.10.2017, druga lekcja, sala 16), liceum – wtorek 24.10.2017, czwarta lekcja, sala 52),
• wykonanie gazetki w klasach „Reformacja w Europie i w Polsce” – termin 30.10.2017,
• konkurs na prezentację multimedialną: „Wszystko o luteranizmie (kalwinizmie, anglikanizmie)” – do wyboru, termin 30.10.2017,
• wykład nauczycieli akademickich Instytutu Historii UAM,
• wycieczka – Kościoły i związki wyznaniowe w Poznaniu.

Małgorzata Wierszuła i Alicja Woźniak