Opublikowano 10 listopada 2017 r.

 W związku z 500. rocznicą wystąpienia Marcina Lutra klasy 2c oraz I A uczestniczyły w wykładzie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wykład "Poznań i Polska na tle przemian religijnych w Europie w XVI i XVII wieku" przeprowadził prof. Aleksander Małecki. Uczniowie mieli okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę na temat reformacji, ale też poczuć się jak studenci poznańskiej uczelni.
Małgorzata Wierszuła i Alicja Woźniak