Zmienił się adres mailowy sekretariatu szkoły.

Korespondencję prosimy kierować na adres: sekretariat@zso4.poznan.pl

 

Opublikowano 29 listopada 2017 r.

Informujemy, że do ostatniego etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego zakwalifikowali się Marta Mazanka (3b) i Nikodem Dudek (3e).