Opublikowano 29 listopada 2017 r.

 25 listopada klasy 2g, 2h, 3c i 3h uczestniczyły w wycieczce będącej elementem obchodów 500. rocznicy wystąpienia Marcina Lutra. Wycieczka odbywała się pod hasłem: „Kościoły i związki wyznaniowe w Poznaniu”. W tym celu uczniowie udali się najpierw do Kościoła Augsbursko–Ewangelickiego, gdzie tamtejszy wikariusz przedstawił główne założenia religii protestanckiej, opowiedział o Marcinie Lutrze i jego czasach, a także scharakteryzował kościół protestancki w Polsce i w Poznaniu. Następnie uczniowie odwiedzili Cerkiew Prawosławną. Proboszcz parafii o. Paweł Minajew wprowadził uczniów w tajniki religii prawosławnej, pokazał najważniejsze części cerkwi, pokazał mszał w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, a nawet odmówił modlitwę "Ojcze nasz" w tym języku. Uczestnicy wycieczki mogli zaobserwować olbrzymią różnicę w samym wyglądzie obu świątyń oraz poznać wiele interesujących ciekawostek. Z pewnością była to bardzo ciekawa i pouczająca wyprawa.
Małgorzata Wierszuła i Alicja Woźniak