Zmienił się adres mailowy sekretariatu szkoły.

Korespondencję prosimy kierować na adres: sekretariat@zso4.poznan.pl