Opublikowano 22 stycznia 2018 r.

Tischnerowskie inspiracje

 Pytanie postawił nam pan dr Mariusz Menz na spotkaniu w naszej szkole z uczniami liceum i gimnazjum. Odpowiedzi zasugerował, prezentując i omawiając myśli z pism naszego patrona. Ksiądz prof. Józef Tischner podkreślał, że wolność jest wartością najwyższą, że demokracja na tym polega, by większość szanowała prawa mniejszości: „Nie można przeciwstawiać powszechnych reguł prawom mniejszości, ponieważ w demokracji, która jest władzą prawa, prawo mniejszości stało się powszechną regułą” (ks. prof. J. Tischner). Zdumiewająco aktualne.

Nasz gość przedstawił nam historię zmagań o nadanie ZSO nr 4 w Poznaniu imienia ks. Tischnera. To właśnie pan dr Mariusz Menz w październiku 2002 r. zaproponował, aby patronem szkoły został ks. Tischner. Postać zyskała powszechne poparcie nauczycieli, także uczniów i ich rodziców. Zdumiewająca była reakcja Komisji Oświaty Rady Miasta, która kilkukrotnie odrzuciła wniosek dyrektora szkoły p. Stanisława Kropielnickiego o pozytywne zaopiniowanie kandydatury. Kiedy po raz kolejny radni miasta w głosowaniu odrzcili wniosek, dwaj licealiści – z własnej inicjatywy - napisali petycję i zebrali ponad 850 podpisów. Złożyli ją na ręce przewodniczącego Rady na sesji w październiku 2003 roku. A ponieważ poinformowali o tym media – sprawa stała się gośna i wreszcie (za czwartym razem) Rada Miasta przegłosowała uchwałę w sprawie nadania szkole patrona. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 12 marca 2004 roku.

Niewątpliwie taki Patron i historia zmagań o nadania szkole imienia to dar i zobowiązanie dla nas: nauczycieli i uczniów.

Katarzyna Michałowska