Opublikowano 10 lutego 2018 r.

„Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”.

W ramach projektu mogą powstać dwie grupy po 12 osób składające się wyłącznie z uczniów klas I naszego liceum, które realizować będą zajęcia z zakresu matematyki uzupełniające wiedzę i umiejętności w zakresie podstawy programowej oraz jedna grupa, w skład której wejdzie 12 osób z klas I naszego liceum, realizująca zajęcia dodatkowe z informatyki ukierunkowane na tworzenie gier komputerowych, składająca się z dwóch podgrup: jednej nastawionej na umiejętności graficzne i drugiej nastawionej na umiejętności programistyczne. W końcowym etapie zajęć obie podgrupy połączą siły, by stworzyć własną grę komputerową.
Zajęcia wyrównujące wiedzę z matematyki rozpoczną się po feriach zimowych i trwać będą do końca roku szkolnego 2017/18 i przez cały rok szkolny 2018/19. Uczniowie zyskają zatem szansę nie tylko uzupełnić braki z gimnazjum, ale także uzyskać wsparcie przez całą klasę II. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo, a na początku godzin w tygodniu będzie więcej tak, by zrealizować wszystkie godziny, które powinny się odbyć w lutym.
Zajęcia rozwijające kompetencje z informatyki odbywać się będą również do końca roku szkolnego 2017/18 i przez cały rok szkolny 2018/19 w średnim wymiarze 6 godzin lekcyjnych w miesiącu do 4. miesiąca przed końcem projektu w podgrupach: grafików i programistów, wspólnie w wymiarze 16 godzin w ostatnich 3 miesiącach trwania projektu oraz w każdym semestrze trwania projektu w trzy soboty po 6 godzin lekcyjnych w formie wykładów poza szkołą.

 


W celu zgłoszenia chęci uczestniczenia w projekcie należy pobrać z sekretariatu szkoły dokumenty obowiązkowe do wypełnienia (deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu, formularz rekrutacyjny) wraz z pełnym regulaminem uczestnictwa w projekcie i złożyć je wypełnione w sekretariacie szkoły do 13 lutego 2018 r. (termin podany w regulaminie: 31 stycznia 2018 r. został przesunięty).
Test kompetencyjny z informatyki stanowiący podstawę do zakwalifikowania kandydatów do projektu zostanie przeprowadzony po feriach zimowych.
Listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach wyrównujących wiedzę z matematyki i zajęciach rozszerzających kompetencje z informatyki zostaną ogłoszone do końca lutego.

Regulamin - pobierz

Druki - pobierz