Opublikowano 26 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że językiem obcym będącym drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi jest język hiszpański.