Opublikowano 4 marca 2018

Informujemy, że zapisy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły do klas 1 Szkoły Podstawowej nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi będą trwały od 7 do 30 marca 2018 r. Zapisów można dokonywać w sekretariacie szkoły w godz. 7:45 - 15:45. Aby dokonać zapisu, należy złożyć w sekretariacie wypełniony druk zgłoszenia. Szczegółowe informacje wraz z wykazem dodatkowych dokumentów będą podane w zakładce: Rekrutacja od momentu, w którym zostanie udostępniony oficjalny druk zgłoszenia. Druk zgłoszenia będzie można również wypełnić na stronie: nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa, a następnie wydrukowany i podpisany złożyć w sekretariacie.

Informujemy również, że rodzice dzieci niezamieszkałych w obwodzie szkoły będą mogli złożyć wnioski o przyjęcie do klas 1 w dniach od 19 do 30 marca 2018 r. Szczegółowe informacje wraz z wykazem obowiązkowych i dodatkowych dokumentów będą podane w zakładce: Rekrutacja od momentu, w którym zostanie udostępniony oficjalny druk wniosku. Wniosek będzie można również wypełnić na stronie: nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa, a następnie wydrukowany i podpisany złożyć w sekretariacie.

Prosimy, o ile jest to możliwe, aby rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu, złożyli druki zgłoszeń do 20 marca 2018 r. Pozwoli nam to na podanie w miarę aktualnej informacji rodzicom dzieci spoza obwodu szkoły, jaką liczbą wolnych miejsc szkoła dysponuje. Na rok szkolny 2018/19 możliwe jest dokonanie naboru do dwóch oddziałów klas 1.