Opublikowano 8 kwietnia 2018 r.

 Od lat nauczyciele naszej szkoły podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe podczas szkoleń i wyjazdów w kraju i za granicą, również w ramach programów unijnych. Po udanym projekcie finansowanym z Europejskiego Funduszu Edukacyjnego Erasmus + "Lepsze nauczanie - lepsza przyszłość", realizowanego w latach 2015-2017, nasza szkoła rozpoczęła kolejny projekt, tym razem z unijnych środków Europejskiego Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" (POWER). Tytuł projektu: "Zmiany w szkole - zmiany na lepsze. Podnosimy cyfrowe kompetencje nauczycieli". Obecnie realizujemy zaplanowane zagraniczne wyjazdy szkoleniowe do Irlandii, Hiszpanii, Szwecji i na Maltę.

W marcu odbyło się szkolenie pani Jolanty Molendy-Bienieckiej, bibliotekarki naszej szkoły, w stolicy Irlandii - Dublinie. Kurs "A practical course to incorporate Information Technology into Teaching (literacy, numeracy, science, etc)" posłuży sprawniejszemu zarządzaniu kołem zainteresowań i ogólnie funkcjonowaniu biblioteki szkolnej. Bogate w przeróżne działania życie biblioteki możemy obserwować na szkolnej stronie biblioteki.

W dniach 19-25 marca w ramach akcji Job Shadowing nauczycielka języka angielskiego pani Gizela Bałdyga odwiedziła szkołę w Szwecji (Sztokholm) - Frans Schartaus Handelinstitut. Spotkanie miało na celu pogłębianie wiedzy i umiejętności używania narzędzi cyfrowych w nauczaniu młodzieży. 

W dniach 14-18 maja będziemy gościli nauczycielkę języka angielskiego ze szkoły w Hiszpanii, panią Teresę Ruiperez, która będzie obserwować lekcje w naszej szkole, a pani Małgorzata Dolata odwiedzi szkołę partnerską już w kwietniu. Szczegóły na szkolnym blogu Projekty Unijne.