Informujemy, że we wtorek 10 kwietnia 2018 r. o godz. 12 zostaną w szkole wywieszone listy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zakwalifikowanych do klas 1 SP. Przypominamy, że rodzice tych kandydatów mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia ich dziecka do klasy 1 składając do 12 kwietnia 2018 r. do godz. 15:45 w sekretariacie szkoły odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.

Druk oświadczenia można pobrać tutaj.

Informujemy także, że zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, wszyscy kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, zostali przyjęci na podstawie zgłoszenia do klas 1 z urzędu, zatem 10 kwietnia nie będzie wywieszonej osobnej listy przyjętych z obwodu.

 Przypominamy również, że rodzice wszystkich dzieci przyjętych do klas 1 powinni do 12 kwietnia 2018 r. złożyć (o ile nie uczynili tego wcześniej): dwie fotografie dziecka opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia, druk informacji dodatkowych niezbędnych dla Systemu Informacji Oświatowej, oświadczenie dotyczące uczestniczenia w lekcjach religii i/lub etyki oraz (jeżeli istnieje taka potrzeba) deklarację zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

Rodziców dzieci, które nie zostaly przyjęte do szkół pozaobwodowych, a zamieszkałych w obwodzie szkoły, prosimy o dostarczenie tego kompletu dokumentów również do 12 kwietnia 2018 r., ewentualnie przekazanie informacji o tym, że dziecko będzie realizowało obwiązek szkolny jednak w innej szkole.

Odnośniki do powyższych druków znajdują się tutaj.