Poniżej podajemy wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego 9 maja 2018 r.

Wyniki

Wszyscy piszący uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu.

Gratulujemy.