W maju w ramach realizacji szkolnego projektu "Zmiany w szkole - zmiany na lepsze. Podnosimy cyfrowe kompetencje nauczycieli" gościliśmy w naszej szkole nauczycielkę ze szkoły w Hiszpanii panią Teresę Ruiperez. W ramach akcji "Job Shadowing" zaproszona nauczycielka odwiedzała szkołę i obserwowała lekcje pod kątem używania technologii informacyjnej. Z kolei p. Małgorzata Dolata, nauczycielka matematyki, odwiedziła szkołę p. Teresy w Hiszpanii. W ramach realizacji naszego projektu p. Renata Nowakowska, również nauczycielka matematyki, odbyła szkolenie na Malcie. Program obejmował metodykę używania aplikacji i programów multimedialnych w nauczaniu młodzieży. Także nauczycielki języka hiszpańskiego p. Karolina Żok i p. Agnieszka Dudziak-Szukała, obserwowały zajęcia w szkole w hiszpańskim mieście Tineo. Wszystkie działania zostały sfinansowane ze środków unijnego funduszu "Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój", działającego na zasadach programu Erasmus Plus i mającego na celu podwyższenie jakości nauczania młodzieży.

G. Bałdyga