Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu przyjęć do klas pierwszych XVII LO w Poznaniu na rok szkolny 2018/19 podajemy do wiadomości informację o uzyskanych wynikach sprawdzianu kompetencji językowych przez kandydatów spoza Gimnazjum nr 26 w naszym zespole szkół. Wyniki znajdują się tutaj. Uczniowie Gimnazjum nr 26 otrzymają informację o wynikach sprawdzianu osobiście.