Opublikowano 18 czerwca 2018 r.

 W nagrodę za najlepsze wyniki w nauce przedmiotu wiedza o społeczeństwie klasy 3a i 3b zwiedziły Sąd Rejonowy w Poznaniu. Uczniowie mogli zapoznać się z pracą sędziego, sekretariatu, policji sądowej, archiwum sądu, a także zobaczyli jak wyglądają pokoje przesłuchań oraz sami, wcielając się w role, przeprowadzili rozprawę sądową.

Agnieszka Karbowa