Opublikowano 26 czerwca 2018 r.

Informujemy, że świadectwa dojrzałości wydawane będą w szkole 3 lipca 2018 r. od godz. 11:30.

Jeżeli ktoś chciałby skorzystać wcześniej (od północy w dniu 3 lipca) z możliwości zapoznania się ze swoimi wynikami egzaminu maturalnego, może w sekretariacie szkoły otrzymać indywidualny login i hasło do strony uczniowie.oke.poznan.pl, za pomocą której te wyniki zostaną udostępnione. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym sekretariat jest czynny w godz. 8 - 15.