Opublikowano 29 czerwca 2018 r.

Informujemy, że dzisiaj, 29 czerwca 2018 r. o godz. 10 zostaną wywieszone w szkole listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego klasy 7 szkoły podstawowej. Przypominamy, że rodzice kandydatów zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia woli uczęszczania do tego oddziału poprzez wypełnienie odpowiedniego druku (dostępny na: nabor.pcss.pl/poznan/klasa7/dokumenty lub w sekretariacie szkoły) i złożenie go do 3 lipca 2018 r. do godz. 15:30 w sekretariacie szkoły. Do tego dnia prosimy także o złożenie pozostałych dokumentów wymienionych na stronie szkoły (www.zso4.poznan.pl/dokumenty-dw).

Jednocześnie informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca. Dokumenty w tej rekrutacji można składać w dniach 5 i 6 lipca 2018 r. w godz. 8 - 15 w sekretariacie szkoły na drukach obowiązujących w trakcie rekrutacji właściwej. Należy też okazać oryginał świadectwa ukończenia klasy VI SP. Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 r. o godz. 10 w Szkole Podstawowej nr 2 na os. Jagiellońskim 128.

Uczniowie, którzy wcześniej zaliczyli test predspozycji językowych, a nie zostali zakwalifikowani mogą ponownie złożyć wniosek o przyjęcie. Uczniowie nie są zobowiązani do ponownego przystąpienia do testu.