Opublikowano 10 lipca 2018 r.

Informujemy, że osoba zdająca test predyspozycji językowych o kodzie SP47-1 uzyskała wynik 129 p. na 200 możliwych, co oznacza, że uzyskała pozytywny wynik testu.