Opublikowano 4 listopada 2018 r.

 Nauczyciele naszej szkoły nieustannie podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe podczas szkoleń i wyjazdów w kraju i zagranicą, między innymi w ramach programów Erasmus+ oraz POWER (Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój"). Projekt europejski ma na celu kształtowanie umiejętności używania technologii informacyjnej przez nauczycieli.
W czerwcu p. Kalina Grochocka (geografia) wraz z p. Justyną Jaworską (język polski) wzięły udział w kursie w Portugalii, we wrześniu p. Hanna Szeląg (język polski i teatr) na Malcie, p. Magdalena Jassem (matematyka) - we Florencji. W ramach akcji Jobshadowing p. Małgorzata Dolata (matematyka), p. Karolina Żok-Plackowska (język hiszpański) i p. Agnieszka Dudziak-Szukała (język hiszpański) odwiedziły szkoły w Hiszpanii, gdzie obserwowały lekcje, dzieliły się doświadczeniem i dobrymi praktykami z kolegami i koleżankami. Wszystkie podejmowane działania przeprowadzone zostały pod kątem używania technologii informacyjnej w szkole.
W dniach 29-30 października odwiedziły naszą szkołę nauczycielki ze szkoły Frans Schartaus Handelinstitut w Sztokholmie (Szwecja) - Christina Vallin, Maria Elfgren Retsinis i Marika Lönn Söderlund. Oprócz spotkań z nauczycielami i uczniami oraz obserwacji lekcji w naszej szkole, program obejmował spotkanie z pracownikami Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, podczas którego zapoznały się z systemem edukacji w Polsce. Mamy nadzieję, że wszystkie podejmowane działania przyczynią się do podwyższenia w naszej szkole jakości nauczania, a także nadadzą jej wymiar europejski oraz międzynarodowy. Więcej szczegółów można znaleźć na szkolnym blogu projektów unijnych.

Guzal Bałdyga