OGŁASZAMY NABÓR DO II TURY PROJEKTU:

„Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”.


W ramach projektu mogą powstać dwie grupy po 12 osób składające się wyłącznie z uczniów klas I naszego liceum, które realizować będą zajęcia z zakresu matematyki uzupełniające wiedzę i umiejętności w zakresie podstawy programowej oraz jedna grupa, w skład której wejdzie 12 osób z klas I naszego liceum, realizująca zajęcia dodatkowe z informatyki ukierunkowane na tworzenie gier komputerowych, składająca się z dwóch podgrup: jednej nastawionej na umiejętności graficzne i drugiej nastawionej na umiejętności programistyczne. W końcowym etapie zajęć obie podgrupy połączą siły, by stworzyć własną grę komputerową.

Zajęcia wyrównujące wiedzę z matematyki rozpoczną się w lutym 2019 r. i trwać będą do końca roku szkolnego 2018/19 i przez cały rok szkolny 2019/20. Uczniowie zyskają zatem szansę nie tylko uzupełnić braki z gimnazjum, ale także uzyskać wsparcie przez całą klasę II. Przewiduje się, że zajęcia odbywać się będą w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo.
Zajęcia rozwijające kompetencje z informatyki odbywać się będą również do końca roku szkolnego 2018/19 i przez cały rok szkolny 2019/20 w średnim wymiarze 6 godzin lekcyjnych w miesiącu do 4. miesiąca przed końcem projektu w podgrupach: grafików i programistów, wspólnie w łącznym wymiarze 16 godzin w ostatnich 3 miesiącach trwania projektu oraz w każdym semestrze trwania projektu w trzy soboty po 6 godzin lekcyjnych w formie wykładów poza szkołą.

W celu zgłoszenia chęci uczestniczenia w projekcie należy pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej szkoły dokumenty obowiązkowe do wypełnienia (deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu, formularz rekrutacyjny) wraz z pełnym regulaminem uczestnictwa w projekcie i złożyć je wypełnione w sekretariacie szkoły do piątku 18 stycznia 2019 r.

W dniu 29 stycznia 2019 r. odbędzie się test kompetencyjny z informatyki stanowiący podstawę do zakwalifikowania kandydatów do projektu.

W dniu 1 lutego 2019 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach wyrównujących wiedzę z matematyki i zajęciach rozszerzających kompetencje z informatyki.