Opublikowano 12 marca 2019 r.

5 marca uczniowie klas 3e i II A wzięli udział w wykładzie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza z okazji 30. rocznicy obrad Okrągłego Stołu. Wykład pt. „Polska droga od socjalizmu w kontekście upadku imperium ZSRR” poprowadził dr hab. Konrad Białecki. Pan profesor w sposób bardzo ciekawy i przystępny przybliżył młodzieży międzynarodową sytuację polityczną i gospodarczą lat 70. i 80. Ukazał również w jaki sposób tamte wydarzenia odegrały rolę w upadku bloku wschodniego i samego Związku Radzieckiego, a Polskę wprowadziły na drogę przemian demokratycznych. Po raz kolejny wykład na poznańskiej uczelni był dla uczniów interesującym doświadczeniem.

Małgorzata Wierszuła i Alicja Woźniak