Opublikowano 1 lipca 2019 r.

 W czerwcu klasy 2a i 4b z wychowawcami i opiekunami wybrały się szlakiem ginących zawodów do Centrum Edukacji w Mniszkach. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach m in. kowalstwa, bednarstwa, pszczelarstwa, szewstwa, garncarstwa i wikliniarstwa. Dzieci samodzielnie wykonały świeczkę z pszczelego wosku i wózek - koszyczek z wikliny (specjalnie przygotowanych gałązek wierzbowych). Ponadto zapoznały się z dawnym sprzętem gospodarstw domowych (tarki, pralki, maglownice), były w sklepie Kolonialka i widziały m.in. stare wagi, liczydła, butelki kapslowane, a w warsztacie rzeźnickim - narzędzia do wyrobu wędlin a także centryfugi i kierzynki do wyrabiania masła. Odwiedziły też dawną izbę lekcyjną z ławkami i dawnymi pomocami. Cały pobyt zakończył się ogniskiem ze wspólnym pieczeniem kiełbasek.