Opublikowano 19 sierpnia 2019 r.

Rodziców dzieci klas I-III szkoły podstawowej prosimy o pobranie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Wypełnioną kartę, wydrukowaną dwustronnie, prosimy oddać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 15.00.
Kartę można pobrać tutaj.