Opublikowano 22 września 2019 r.

Osoby, które biorą udział w Olimpiadzie Historycznej, mają za zadanie przygotowanie pracy badawczej. Praca musi być dostarczona do dnia 4 listopda 2019 r. Uczestnicy wybierają jeden z siedmiu podanych poniżej tematów.

1. Starożytność: Przemiany ustroju w starożytnym Rzymie.
2. Średniowiecze: Miejsce uniwersytetu w kulturze średniowiecznej Europy.
3. Nowożytność: Unie Korony/Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej.
4. Historia XIX w.: Rewolucja przemysłowa w XIX wieku i jej skutki.
5. Historia XX w.: Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasie II wojny światowej.
6. Historia parlamentaryzmu w Polsce: Rola prezydenta w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej.
7. Historia regionu: Aktywne kobiety w moim regionie w XIX – XX wieku. Charakterystyka postaci na wybranych przykładach.

Informacje dotyczące pracy: praca maksymalnie 20 tys. znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1.5, marginesy 2.5 cm, wykaz lektur (źródeł) – bibliografia na osobnej stronie.

Alicja Woźniak