Opublikowano 29 stycznia 2019 r.

 Zbliża się kwiecień, wraz z nim XI Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Filmie, który od kilkunastu lat organizuje nasza szkoła. Jeśli interesujecie się sztuką filmową, oglądacie filmy najnowsze, ale też skłonni jesteście poświęcić trochę czasu klasyce – zgłoście się.

Konkurs odbędzie się 5 kwietnia w tymczasowej siedzibie Kina Muza przy ulicy Masztalarskiej. Każdą szkołę ponadgimnazjalną z Wielkopolski reprezentować mogą dwa dwuosobowe zespoły. ZSO nr 4, jako organizator, może wystawić trzy drużyny, a dziką kartę mogą otrzymać także gimnazjaliści.
Na zwycięzców czekają cenne nagrody. Pod koniec lutego zostaną przeprowadzone eliminacje. Termin zgłoszeń: do 12 lutego 2019 r. – u p. Renaty Borowiak (sala 145) lub u Waszych polonistów.
Na stronie internetowej naszej szkoły znajdziecie krótką historię konkursu, przykładowe analizy scen filmowych (jedno z zadań), a także regulamin tegorocznych zmagań. Lista rekomendowanych filmów sezonu dostępna dla zainteresowanych.

Zapraszamy serdecznie.

Regulamin konkursu jest dostępny TUTAJ.

Renata Borowiak i Lidia Gapińska

Opublikowano 29 stycznia 2019 r.

Zapraszamy na dalszy ciąg spotkań z historią. Przypominamy, że rok 2019 to szereg rocznic: 80. rocznica śmierci Romana Dmowskiego, 30. rocznica obrad "Okrągłego Stołu" oraz 100. rocznica powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Z historią nauki polskiej nierozerwalnie wiąże się także działalność Akademii Krakowskiej (od 655 lat), Szkoły Rycerskiej oraz Komisji Edukacji Narodowej. Aby upamiętnić te tak ważne dla naszego narodowego bytu wydarzenia zapraszamy do udziału w konkursach, wycieczkach i wykładach. Poniżej szczegóły najbliższych konkursów.

Małgorzata Wierszuła i Alicja Woźniak

   

 

OGŁASZAMY NABÓR DO II TURY PROJEKTU:

„Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”.


W ramach projektu mogą powstać dwie grupy po 12 osób składające się wyłącznie z uczniów klas I naszego liceum, które realizować będą zajęcia z zakresu matematyki uzupełniające wiedzę i umiejętności w zakresie podstawy programowej oraz jedna grupa, w skład której wejdzie 12 osób z klas I naszego liceum, realizująca zajęcia dodatkowe z informatyki ukierunkowane na tworzenie gier komputerowych, składająca się z dwóch podgrup: jednej nastawionej na umiejętności graficzne i drugiej nastawionej na umiejętności programistyczne. W końcowym etapie zajęć obie podgrupy połączą siły, by stworzyć własną grę komputerową.

Zajęcia wyrównujące wiedzę z matematyki rozpoczną się w lutym 2019 r. i trwać będą do końca roku szkolnego 2018/19 i przez cały rok szkolny 2019/20. Uczniowie zyskają zatem szansę nie tylko uzupełnić braki z gimnazjum, ale także uzyskać wsparcie przez całą klasę II. Przewiduje się, że zajęcia odbywać się będą w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo.
Zajęcia rozwijające kompetencje z informatyki odbywać się będą również do końca roku szkolnego 2018/19 i przez cały rok szkolny 2019/20 w średnim wymiarze 6 godzin lekcyjnych w miesiącu do 4. miesiąca przed końcem projektu w podgrupach: grafików i programistów, wspólnie w łącznym wymiarze 16 godzin w ostatnich 3 miesiącach trwania projektu oraz w każdym semestrze trwania projektu w trzy soboty po 6 godzin lekcyjnych w formie wykładów poza szkołą.

W celu zgłoszenia chęci uczestniczenia w projekcie należy pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej szkoły dokumenty obowiązkowe do wypełnienia (deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu, formularz rekrutacyjny) wraz z pełnym regulaminem uczestnictwa w projekcie i złożyć je wypełnione w sekretariacie szkoły do piątku 18 stycznia 2019 r.

W dniu 29 stycznia 2019 r. odbędzie się test kompetencyjny z informatyki stanowiący podstawę do zakwalifikowania kandydatów do projektu.

W dniu 1 lutego 2019 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach wyrównujących wiedzę z matematyki i zajęciach rozszerzających kompetencje z informatyki.

 

Opublikowano 22 grudnia 2018 r.

 20 grudnia odbyła się w naszej szkole trzecia edycja Koncertu Świątecznego. Zapraszamy do galerii, gdzie znajdziecie migawki z tego wydarzenia.

 

 

 

 

 

Opublikowano 18 grudnia 2018 r.

 13 grudnia klasa 1a odwiedziła Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. W ramach projektu "Chociaż jestem małym smykiem mogę zostać ratownikiem" uczniowie zapoznali się z metodami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przećwiczyli kolejność czynności wykonywanych u osoby nieprzytomnej. Przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach i poznali wyposażenie ambulansu.

AP

 

Opublikowano 18 grudnia 2018 r.

 11 grudnia klasę 1a odwiedziła pani Karolina Kapałka-Boratyńska, specjalista Służby Leśnej ds. edukacji leśnej z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat właściwego dokarmiania ptaków w okresie zimowym. Opowiedziała kilka ciekawostek z życia ptaków. Czas szybko i przyjemnie mijał na rozwiązywaniu zagadek. Na zakończenie zajęć dzieci zbudowały piękny karmnik.

AP

 

Opublikowano 15 grudnia 2018 r.

 W ramach cyklu warsztatów "Kim chcę zostać w przyszłości?" uczniów klasy 1a odwiedził leśniczy pan Mateusz Giełda-Pinas z Nadleśnictwa Konstantynowo. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca leśniczego. Zapoznali się z charakterystycznymi roślinami i zwierzętami lasu oraz utrwalili zasady zachowania się w lesie. Największe zainteresowanie wzbudził tajemniczy przedmiot, który przyniósł na zajęcia zaproszony gość. Był to średnicomierz, zwany popularnie klupą. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z dużym zaangażowaniem.

AP

 

Opublikowano 15 grudnia 2018 r.

6 grudnia odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Do etapu wojewódzkiego przeszli następujący uczniowie:

szkoła podstawowa
Jakub Maryniak (8a), Jan Sternalski (8a), Pola Barska (8b), Zuzanna Jasińska (8b), Jagoda Sadowska (8b)
gimnazjum
Wiktoria Łukaszewska (3a), Ksawery Nowak (3c), Aleksandra Konieczna (3h), Karolina Kaczorek (3e), Michał Hołyniewski (3c)
liceum
Kacper Nagłowski (II E), Beata Alexandrowicz (III D), Mikołaj Łoniewski (II E), Maksymilian Mikołajczak (I B), Mateusz Belter (I B)
Gratulujemy!

Małgorzata Wierszuła i Alicja Woźniak