Opublikowano 3 lipca 2017 r.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Wojewódzkim organizowanym przez Instytut Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pt. "Dziedzictwo Reformacji w Wielkopolsce". Laureatami zostali: Zuzanna Wróblewska (3e), Julia Haise (3e), Julia Kukuć (3e), Łukasz Łukaszewski (1e), Zuzanna Augustynowicz (I E) i Zuzanna Sondowska (I E). Gratulujemy! 

Małgorzata Wierszuła

Opublikowano 3 lipca 2017 r.

 I miejsce: Jakub Florkowski (2g), II miejsce: Jacek Pawelski (3c), III miejsce: Hubert Procyk (2c)

Wyróżnienie: Julia Kokocińska (I E)

Gratulujemy! Nagrodzoną I miejscem stronę możecie zobaczyć TUTAJ.

Beata Piłka

Opublikowano 3 lipca 2017 r.

 W ostatnim w tym roku szkolnym spotkaniu w ramach Wielkopolskiej Ligi Robotyki uczestnicy startowali w konkurencji "przeciąganie liny". Migawki ze spotkania możecie zobaczyć w szkolnej galerii.

Opublikowano 3 lipca 2017 r.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że w tegorocznej IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Kartkę z Pamiętnika "Día a Día" organizowanym przez Szkołę Języków Obcych Glossa uczennice naszego gimnazjum  zdobyły najwyższe miejsca i znalazły się wśród finalistów i laureatów konkursu. Jak każdego roku konkurs polegał na napisaniu w języku obcym obszernego opowiadania w formie kartki z pamiętnika na dowolny temat. Do konkursu zgłoszono setki prac z całej Polski, a internauci mogli głosować na najlepsze, ich zdaniem, opowiadanie. W kolejnym etapie profesjonalne jury wyłoniło najlepszą pracę spośród wskazanych przez internautów. W tym roku najwyżej oceniona została praca Jagody Milczewskiej z naszego gimnazjum napisana w języku hiszpańskim.

Opublikowano 3 lipca 2017 r.

 Z wielką przyjemnością informujemy, że po raz kolejny uczniowie i uczennice naszej szkoły odnieśli sukces w III Międzyszkolnym Konkursie Języka Hiszpańskiego organizowanym przez Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu pod patronatem Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W konkursie, który przebiegał w 3 etapach, uczestnicy musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością języka hiszpańskiego oraz wiedzą na temat kultury krajów hiszpańskojęzycznych. I miejsce i tytuł laureatki zdobyła Adrianna Kaliszan z klasy 3a naszego gimnazjum, otrzymując w nagrodę wycieczkę do Hiszpanii ufundowaną przez organizatorów. W finale brało udział 41 uczestników z wielu szkół, a tytuł finalistów i finalistek uzyskało aż 20 osób z Gimnazjum nr 26.

Informujemy, że świadectwa dojrzałości wraz z odpisami lub informacje o wynikach uzyskanych na egzaminie maturalnym w 2017 r. wydawane będą w szkole w piątek 30 czerwca 2017 r. od godz. 11:30. Należy mieć ze sobą dowód osobisty. W przypadku, gdy uprawniona osoba nie może osobiście odebrać świadectwa, istnieje możliwość wydania go upoważnionej przez abiturienta osobie. W upoważnieniu (podpisanym własnoręcznie) musi być podane imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru świadectwa oraz jej numer dowodu osobistego.

Osoby, które nie zdały jednego egzaminu obowiązkowego, mają prawo do egzaminu w sesji poprawkowej w sierpniu 2017 r. i chcą do niego przystąpić, w dniach 30 czerwca - 7 lipca 2017 r. powinny złożyć w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym na druku dostępnym w sekretariacie szkoły lub na stronie OKE w Poznaniu w zakładce Egzamin maturalny - Procedury - Deklaracje-wnioski-protokoły-inne wzory dokumentów - Załącznik 7a_N.

Opublikowano 13 czerwca 2017 r.

Każdego roku Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania organizuje konkurs historyczny dla uczniów szkół wielkopolskich. W tym roku przewodni tytuł brzmiał: "W blasku napoleońskich orłów". Tryumfowały uczennice klasy 1a naszego gimnazjum - I miejsce: Magdalena Jabłońska, Milena Ratajczak, Maja Mikosz oraz Elizabeth Rugerio Capik; II miejsce: Iga Popławska; III miejsce: Wiktoria Bilińska i Aleksandra Świt. Serdecznie gratulujemy!
Małgorzata Wierszuła

Opublikowano 11 czerwca 2017 r.

 Otrzymaliśmy relację przedstawicieli naszej szkoły, którzy kilka tygodni temu wzięli udział w XVII Dniach Tischnerowskich w Krakowie. W ramach tej uroczystości mieli oni przyjemność uczestniczyć w debacie i występach.