Opublikowano 29 marca 2017 r.

 W poniedziałek 27 marca obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Teatru. Głównym punktem programu w tym dniu był performance w holu szkoły. 220 uczniów jednocześnie wraz z samodzielnie wykonanymi kukłami zaprezentowało publiczności etiudy teatralne. Za przygotowanie pokazu dziękujemy uczestnikom oraz p. Hani Szeląg. Zapraszamy do galerii.

Opublikowano 29 marca 2017 r.

 20 i 21 marca odbyła się pielgrzymka maturzystow do Oświęcimia, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Łagiewnik, Krakowa i Częstochowy. Zdjęcia z tego wyjazdu możecie zobaczyć w galerii.

Opublikowano 23 marca 2017 r.

 21 marca odbyła się w naszej szkole kolejna - dziewiąta - edycja szkolnego "Talent Show". W tym roku wystąpiło wielu uczniów, prezentując całej społeczności szkolnej swoje uzdolnienia. Uczestnicy konkursu dostarczyli wielu emocji, natomiast publiczność potrafiła się odwdzięczyć nagradzając każdy z występów gromkimi brawami. Również nauczyciele pokazali mniej lekcyjną twarz i podzielili się swoimi talentami tanecznymi, nawiązując do tematu przewodniego "Magia tańca". Występ możecie zobaczyć na szkolnym kanale YouTube (TUTAJ).
Jury miało trudne zadanie do wykonania z powodu wysokiego poziomu prezentowanego przez uczestników konkursu. Wyłoniono zwycięzców:
I miejsce - wokalny duet - Arek Płonczyński (2b) i Jakub Rajman (1b)
II miejsce - taneczna grupa - Wiktoria Bilińska (1a), Zuzanna Blacha (1e), Karolina Olszewska (1j) i Julia Sobisiak (1f)
III miejce - taniec - Urszula Mikołajczyk (II D)
Wyróżnienie - duet wokalny - Julia Kukuć (3e) i Michał Michalak (3d)
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom talentów oraz odwagi wystąpienia przed tak liczną publicznością. Zapraszamy do galerii, gdzie znajdziecie kilka migawek z imprezy.
Organizatorzy

foto: HT i A. Kaźmierczak (dziękujemy!)

Opublikowano 23 marca 2017 r.

Z przyjemnością informujemy, że laureatkami Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego zostały: Antonina Czaczyk oraz Agata Kwaśnik z klasy 3a, a finalistami: Wiktoria Krawczyk z klasy 3a, Jakub Kurczewski z klasy 3e oraz Dawid Liberski z klasy 2c. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano 23 marca 2017 r.

11 marca uczniowie ZSO 4 wzięli udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim "Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych laureatką trzeciego miejsca została Paulina Grygiel z klasy III D. Gratulujemy!
Alicja Woźniak

Opublikowano 23 marca 2017 r.

 Dnia 13 marca w naszej szkole odbyło się, zgodnie z tradycją, Święto Patrona Szkoły. Uczniowie klas 2d, 2e, a także 3b gimnazjum przygotowali pod kierunkiem pani Justyny Jaworskiej i pani Kaliny Grochockiej spotkanie, którego hasłem były słowa ks. Tischnera: W dzisiejszym świecie nie wolność jest problemem. Wolność już jest. Pozostało pytanie: co zrobić z wolnością?
Dziękujemy, że wszyscy stanęli na wysokości zadania - Ci, którzy występowali i Wy, którzy z taką uwagą (naprawdę!) słuchaliście fragmentów tekstów ks. Tischnera, wierszy, zobaczyliście film biograficzny o naszym Patronie. W dzisiejszym świecie bardzo potrzebujemy mądrych ludzi. Dobrze, że mamy takiego Patrona, który radzi, aby pomóc sobie we współczesnym świecie w ten sposób, by we wszystkim, zgodnie z filozofią stoicką, znaleźć złoty środek. Zapraszamy do galerii.

Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do Szkoły Podstawowej nr 47

odbędzie się 28 marca 2017 r. o godz. 17:30

 

Szanowni Państwo !

W związku ze zmianami w systemie oświaty od 1 września 2017 r. rozpocznie w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera działalność Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem nowo utworzona szkoła, której obwód stanowi osiedle Czecha, będzie prowadziła  rekrutację do klasy I (dzieci zamieszkałe w obwodzie są przyjmowane z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców, a w przypadku wolnych miejsc, może być przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, obejmujące kandydatów niezamieszkałych na terenie osiedla Czecha). Pojawia się zatem niepowtarzalna możliwość, by spróbować wspólnie i od podstaw stworzyć wymarzoną szkołę, salę lekcyjną, świetlicę.

Ponadto zostanie przeprowadzona rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych klasy VII szkoły podstawowej. Zgodnie z naszą tradycją i doskonałymi wynikami w tym zakresie, będą to oddziały z językiem hiszpańskim, w których zapewnimy kontynuację nauki języka angielskiego. Planujemy utworzenie dwóch takich oddziałów.

Prawo daje również możliwość, aby w nowopowstałych szkołach podstawowych utworzyć oddziały klas IV i VII. Oddziały takie tworzy się na wniosek rodziców w porozumieniu z organem prowadzącym, gdyż w tym wypadku nasza szkoła nie będzie szkołą posiadającą obwód. Nowe obwody szkół  utworzonych decyzją Rady Miasta od roku szkolnego 2017/18 dotyczą bowiem tylko klas I. Do utworzenia oddziałów klas IV i VII potrzebna będzie pozytywna decyzja Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Chciałbym zaprosić do składania takich wniosków w terminie określonym przez Miasto – szczegóły zostaną podane, gdy tylko to będzie możliwe. W ewentualnych oddziałach klas IV i VII zapewnimy kontynuację nauki języka angielskiego, a w oddziałach klasy VII naukę drugiego języka obcego – języka niemieckiego.

Nie zamierzamy stracić nic z tego, czym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 może się poszczycić przez 25 lat swojej działalności. Pragniemy, by każdy uczeń znalazł w tej szkole swoje miejsce, chcemy mu pomóc odkrywać jego talenty i zdolności, nauczyć tego, że każdy ma swoje prawa, ale także obowiązki, które powinien wykonywać jak najlepiej. Zespół nauczycieli pracujący do tej pory z gimnazjalistami i licealistami bez problemu zajmie się również uczniami, którzy będą chcieli kontynuować naukę w klasie IV szkoły podstawowej. Zatrudnione zostaną również osoby przygotowane do pracy z uczniami z klas I – III oraz do pracy w świetlicy. Przekształcając się w szkołę podstawową z gimnazjum, dysponujemy niezbędnym wyposażeniem i pomocami naukowymi niezbędnymi do prowadzenia zajęć z każdego przedmiotu, w tym pracownią fizyczną i chemiczną oraz dwiema pracowniami informatycznymi. W każdej dużej sali lekcyjnej znajduje się tablica interaktywna z dostępem do Internetu, dzięki której można korzystać z zasobów dydaktycznych umieszczonych w globalnej sieci, a także korzystać z multimedialnych podręczników np. do nauki języków obcych umożliwiających rozumienie wypowiedzi nie tylko nauczyciela, lecz również mieszkańców państw, w których dany język jest używany na co dzień. Każdy uczeń w naszej szkole dysponuje indywidualną szafką na odzież i przybory, może korzystać z bardzo dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej oraz infrastruktury sportowej. Do dyspozycji uczniów, pod kierunkiem nauczyciela, pozostaje także trzecia pracownia komputerowa, w której mogą się odbywać zajęcia inne niż informatyka, wymagające indywidualnej lub w parach pracy przy komputerach. W związku z przekształceniami nie zmieni się czas trwania zajęć lekcyjnych od 8:00 do 15:20 (większość zajęć kończy się o godz. 14:25). Jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczne warunki do nauki, mając w pamięci okres lat 1992-2001, gdy Zespół funkcjonował w takim układzie, jaki będzie obowiązywał od roku szkolnego 2017/18, czyli szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące (i – przez okres przejściowy – również oddziały gimnazjum). Nie było w tym czasie większych problemów wynikających z faktu dużej rozpiętości wiekowej uczniów uczęszczających do naszej szkoły.

Zachęcamy do odwiedzenia szkoły we wtorek 28 marca o godz. 17:30, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego w godzinach pracy szkoły od 8:00 do 15:30 oraz śledzenia strony internetowej, gdzie w zakładce: Rekrutacja umieszczane będą odpowiednie i aktualne informacje, dokumenty i terminarze.

Opublikowano 16 marca 2017 r.

 W piątek 3 marca Koło historyczne „Króliki Trojańskie” gościło p. dr hab. Katarzynę Balbuzę, która wygłosiła wykład z historii starożytnej pod tytułem: „Droga Aten do demokracji”. Druga część zajęć poświęcona była Arystofanesowi z Aten i jego dziełu pt. "Jeźdźcy". Było rewelacyjnie! Już teraz mogę zapowiedzieć, że niebawem ciąg dalszy!
Tomasz Bieryłło