Opublikowano 13 marca 2018 r.

Nasi uczniowie Sławomir Grzelka i Adam Olejnik uzyskali tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, a uczennica Karolina Fikus uzyskała tytuł finalistki tego konkursu, o czym z radością informują nauczyciele: A. Woźniak, M. Wierszuła i T. Bieryłło.

Opublikowano 12 marca 2018 r.

 

Regulamin konkursu - TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy - TUTAJ

 

Opublikowano 11 marca 2018 r.

Z przyjemnością informujemy o kolejnych sukcesach naszych uczniów:

Maria Jeleniewska (3e) zdobyła tytuł finalistki w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego,

Jakub Torłop (3a) został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.

Gratulujemy!

 

Opublikowano 11 marca 2018 r.

Podajemy terminy kolejnych "drzwi otwartych" w naszej szkole:

  17 marca 2018 r. - dla kandydatów do klas 4 i 7 ogólnodostępnych Szkoły Podstawowej nr 47

  7 kwietnia 2018 r. - dla kandydatów do klas 7 dwujęzycznych Szkoły Podstawowej nr 47

  14 kwietnia 2018 r. - dla kandydatów do XVII Liceum Ogólnokształcącego

Zapraszamy w godzinach 10:00 - 11:30. O godz. 10:00 spotkanie w holu szkoły.

Opublikowano 4 marca 2018

Informujemy, że zapisy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły do klas 1 Szkoły Podstawowej nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi będą trwały od 7 do 30 marca 2018 r. Zapisów można dokonywać w sekretariacie szkoły w godz. 7:45 - 15:45. Aby dokonać zapisu, należy złożyć w sekretariacie wypełniony druk zgłoszenia. Szczegółowe informacje wraz z wykazem dodatkowych dokumentów będą podane w zakładce: Rekrutacja od momentu, w którym zostanie udostępniony oficjalny druk zgłoszenia. Druk zgłoszenia będzie można również wypełnić na stronie: nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa, a następnie wydrukowany i podpisany złożyć w sekretariacie.

Informujemy również, że rodzice dzieci niezamieszkałych w obwodzie szkoły będą mogli złożyć wnioski o przyjęcie do klas 1 w dniach od 19 do 30 marca 2018 r. Szczegółowe informacje wraz z wykazem obowiązkowych i dodatkowych dokumentów będą podane w zakładce: Rekrutacja od momentu, w którym zostanie udostępniony oficjalny druk wniosku. Wniosek będzie można również wypełnić na stronie: nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa, a następnie wydrukowany i podpisany złożyć w sekretariacie.

Prosimy, o ile jest to możliwe, aby rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu, złożyli druki zgłoszeń do 20 marca 2018 r. Pozwoli nam to na podanie w miarę aktualnej informacji rodzicom dzieci spoza obwodu szkoły, jaką liczbą wolnych miejsc szkoła dysponuje. Na rok szkolny 2018/19 możliwe jest dokonanie naboru do dwóch oddziałów klas 1.

 

Opublikowano 4 marca 2018 r.

12 marca przypada święto Patrona naszej szkoły. Zapraszam do udziału w konkursie poświęconym życiu i twórczości ks. prof. Józefa Tischnera, który odbędzie się we wtorek 6 marca na czwartej lekcji w stołówce szkolnej.
Alicja Woźniak

Opublikowano 4 marca 2018 r.

 W kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego "Memory Master" z naszej szkoły wzięło udział aż 86 uczniów (8 ze szkoły podstawowej i 78 z gimnazjum). Miło nam poinformować, że Marysia Jeleniewska (3e) uzyskała 100% punktów i tytuł laureata, a jako nagrodę otrzymała słuchawki. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i oceny. A oto pozostałe, bardzo dobre wyniki:

Opublikowano 28 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 149 ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) podaje się do publicznej wiadomości, że obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do XVII Liceum Ogólnokształcącego są (oprócz obowiązkowo branych w każdym oddziale - języka polskiego i matematyki):

 do klasy I A - historia i wiedza o społeczeństwie,

 do klasy I BC1 - fizyka i informatyka,

 do klasy I BC2 - biologia i chemia,

 do klasy I D - język angielski i geografia

 do klasy I E - język obcy nowożytny (ocena lepsza z dwóch) i geografia.