Opublikowano 1 października 2019 r.

 Kolejny rok z rzędu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Instytut Historii UAM. Tym razem w zajęciach wzięli udział uczniowie klas: III A oraz I Gn. Tematem wiodącym tegorocznych warsztatów był „Rozwój nauki na przestrzeni wieków”. Oprócz wykładów (m.in. dr hab. Igora Kraszewskiego, prof. dr hab. Rafała Dobka czy prof. dr hab. Józefa Dobosza), uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych o intrygujących tytułach, takich jak: „Słów kilka o sztuce dobrego umierania”, „W poszukiwaniu Białej Damy... Jak znaleźć ducha w Internecie?” czy „Rozczochrane feministki – historia polskich działaczek w walce o niepodległość”. Jak co roku po zajęciach odbył się konkurs z nagrodami. Również i tym razem los okazał się łaskawy dla naszych uczniów, którzy wygrali publikacje historyczne.
Udział młodzieży w zajęciach organizowanych przez poznański uniwersytet jest z pewnością niezwykłym doświadczeniem i możliwością poznania uczelni „od środka”.

Małgorzata Wierszuła i Alicja Woźniak

 

Opublikowano 1 października 2019 r.

 26 września uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w Europejskim Dniu Języków. Z tej okazji wykonali gazetki prezentujące europejskie państwa (klasa 1 a – Belgia, 1 b – Hiszpania, 2 a – Ukraina, 2 b – Wielka Brytania). Każda klasa przygotowała flagę państwa i zaśpiewała piosenkę pochodzącą z danego kraju. Podróż po Europie dostarczyła wszystkim uczestnikom wielu ciekawych informacji i pokazała, jak bardzo ważna we współczesnym świecie jest znajomość języków obcych.

AP

 

Opublikowano 26 września 2019 r.

 24 września klasy ID i IE uczestniczyły w rajdzie turystyczno-krajoznawczym po Wielkopolskim Parku Narodowym. Trasa obejmowała przejście z Puszczykówka do Osowej Góry. Po zakończonej wędrówce młodzież pod sprawnym okiem leśniczego rozpaliła ognisko, przy którym usiadła i zajadała się upieczonymi smakołykami.

 

Opublikowano 25 września 2019 r.

 Podajemy oficjalne wyniki wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
Bobyk Julia - 47 głosów (11%)
Krawczyk Wiktor - 25 głosów (5,9%)
Kwiatkowska Julia - 36 głosów (8,5%)
Milczewska Jagoda - 14 głosów (3,3%)
Nowicki Kacper - 170 głosów (40%)
Radczak Nikodem - 42 głosy (9,9%)
Rydzewski Maks - 37 głosów (8,7%)
Rzepczyk Antoni - 16 głosów (3,7%)
Różewicz Nikola - 35 głosów (8%)
Próg dostania się do Zarządu SU - 3%. Frekwencja - 53,4%.
Przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego został Kacper Nowicki, a wiceprzewodniczącą Julia Bobyk.
Pani Danuta Jankowiak została wybrana na Opiekunkę Samorządu większością 66,7% głosów.

 

Opublikowano 22 września 2019 r.

 Wszyscy to wiedzą, a jeśli nie – anonsujemy. W realu i w „wirtualu” kinomani z Siedemnastki są i mają się dobrze. O kilku miejscach wspomnę. Kto dotąd nie trafił, a jest mu z kinem po drodze, niech zajrzy.

Po pierwsze: mamy swoją stronę na FB (i na IG). Rekomendujemy tam filmy z bieżącego repertuaru. Redakcja jest międzyszkolna (ściślej: licealno-studencka). Można dołączyć – pisząc, komentując lub po prostu wyznając, że nas lubicie. To zarazem oficjalna strona Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie, którego XII edycja odbędzie się w kwietniu. Zajrzyjcie, sprawdźcie, dołączcie.
facebook.com/horyzontkina

instagram.com/horyzontkina

Po drugie: późną jesienią po raz kolejny wybieramy się na AFF-Erę Filmową do Bydgoszczy. Oglądamy, rozmawiamy, słuchamy prelekcji, uczestniczymy w warsztatach. W tym roku temat imprezy brzmi: „Ironia, groteska, czarny humor”. Czekamy na ujawnienie repertuaru. Domykamy listę uczestników. Kto chętny – są ostatnie miejsca. AFF-era trwa trzy dni (od piątku do niedzieli, 3. tydzień listopada). Koszt: 150 zł + bilet PKP.

Po trzecie: mamy od września salę kinową (205), nie każdy ma w niej lekcje, a warto wiedzieć. Gdyby ktoś zamarzył o filmowym seansie w murach szkolnych (porą nielekcyjną), to nie jest mrzonka, można taką imprezę zorganizować. W obu ww. sprawach można uzyskać więcej informacji u p. Renaty Borowiak lub u swojej „osobistej” pani profesor od polskiego.

RB

Opublikowano 22 września 2019 r.

Osoby, które biorą udział w Olimpiadzie Historycznej, mają za zadanie przygotowanie pracy badawczej. Praca musi być dostarczona do dnia 4 listopda 2019 r. Uczestnicy wybierają jeden z siedmiu podanych poniżej tematów.

Opublikowano 19 września 2019 r.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami oprócz dotychczasowych świadczeń pielęgniarki szkolnej wprowadza również świadczenia opieki stomatologicznej.  Zgodnie z art. 6 ust. 2 tej ustawy: „Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym jest gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.”, natomiast ust. 3 mówi, że: „Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty niż określony w ust. 2.” Art. 9 ust. 1 precyzuje, co należy do obowiązków stomatologa:

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.”

Ponieważ w szkole nie ma gabinetu stomatologicznego, to zastosowanie ma ust. 3 art. 12, który mówi, że: „W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń.”

Wobec takich przepisów prawa, po przeanalizowaniu możliwości posiadanych przez ewentualnych świadczeniodawców w zakresie miejsca świadczenia usług oraz liczby uczniów do objęcia opieką informuję, że podmiotem udzielającym bezpłatnych (finansowanych przez NFZ) świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu może być Quality Dent, którego gabinety mieszczą się przy ul. Starołęckiej 42 w Poznaniu. (strona internetowa: qualitydent.pl) Działania profilaktyczne, do których również jest zobowiązany świadczeniodawca, będą się w miarę możliwości odbywały na terenie szkoły.

W najbliższym czasie uczniowie otrzymają druk informacji w sprawie chęci korzystania z opieki stomatologicznej lub rezygnacji z tej możliwości. Zwracam się z wielką prośbą o jak najszybsze wypełnienie otrzymanego druku i oddanie go przez dziecko (lub osobiście) wychowawcy w szkole tak, aby organ prowadzący (miasto Poznań) mógł w miarę szybko podpisać odpowiednie porozumienie i można było zacząć korzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Uczniowie pełnoletni druk informacji wypełniają osobiście.

Marek Kordus

dyrektor ZSO nr 4 w Poznaniu

Opublikowano 18 września 2019 r.

 17 września klasa 8a z wychowawcą odwiedziła Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 r. w Zamku Cesarskim. Uczestniczyła tam w ciekawej lekcji historii przeprowadzonej przez pana Łukasza Szudarskiego – pracownika Muzeum. Zarówno eksponaty, jak też opowiedziana historia, zrobiły na nas duże wrażenie i pozwoliły poznać oraz zrozumieć zarówno same wydarzenia, jak też ich historyczne tło.

Tomasz Bieryłło