Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 to młodzież gimnazjalna i licealna, ich rodzice, grono nauczycieli oraz pracownicy administracyjno - obsługowi. Wspólnie staramy się tworzyć atmosferę rzetelnej pracy, wzajemnego zaufania, poszanowania wysiłków innych osób, dążenia do wyznaczonych celów. Nadrzędnym celem naszego programu wychowawczego jest takie wychowanie uczniów, aby każdy z nich znalazł swoje miejsce w społeczności ludzi dorosłych, był odpowiedzialny za siebie i innych, by przeżywał radość bycia sobą i z ludźmi.

Co nas wyróżnia:

- klasy dwujęzyczne:

W Zespole działają klasy dwujęzyczne z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce. W Gimnazjum nr 26 działają po dwie klasy dwujęzyczne na każdym poziomie. Uczniowie mają przez trzy lata nauki po 6 godzin języka hiszpańskiego tygodniowo w podziale na grupy, a od drugiej klasy po 2 godziny literatury hiszpańskiej.
W XVII Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje jedna klasa dwujęzyczna, która oprócz 4 godzin języka hiszpańskiego tygodniowo ma zajęcia z literatury hiszpańskiej, geografii Hiszpanii i historii wraz z historią sztuki Hiszpanii prowadzone w języku obcym przez nauczycieli hiszpańskich. Po zakończeniu trzyletniego cyklu absolwenci liceum mogą przystąpić do dodatkowego egzaminu maturalnego, obejmującego łącznie zagadnienia z przedmiotów dotyczących Hiszpanii, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach hiszpańskich.

- uczniowski klub sportowy:

W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy "Rataje - ZSO4" prowadzący zajęcia z piłki siatkowej dla chłopców - uczniów gimnazjum i liceum. Klub odnosi wiele sukcesów, np.:
dwukrotne uczestnictwo w półfinałach Mistrzostw Polski juniorów,
III miejsce w mistrzostwach województwa młodzików,
IV miejsce w mistrzostwach województwa kadetów,
I miejsce w ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Juniorów w Pyrzycach,
I miejsce w ogólnopolskim Turnieju o Puchar Starosty Kołobrzeskiego kadetów,
V miejsce w III Międzynarodowym Turnieju Siatkówki Chłopców o puchar Prezesa PZPS Mirosława Przedpełskiego w Olsztynie.

- teatr szkolny:

Od 2006 r. działa szkolny teatr "W Przejściu", który przygotowuje kilka przedstawień rocznie, a także wieczory poezji. Zespół zdążył zająć I miejsce w poznańskich eliminacjach Ogólnopolskiego Forum Teatrów Szkolnych - Scena Młodzieżowa, a także wygrywał Ratajski Przegląd Teatrów Gimnazjalnych organizowany w naszej szkole. Występował także w "Piwnicy pod Semaforem".

- działalność charytatywna:

Samorządy Uczniowskie gimnazjum i liceum uczestniczą w wielu akcjach mających na celu pomoc drugiemu człowiekowi. Współpracujemy m.in. z Fundacją "Mam Marzenie", Fundacją "Ruch Ludzi Dobrej Woli" oraz innymi organizacjami. Środki zbierane przy okazji sprzedaży wypieków przygotowanych przez uczniów, okazyjnych zbiórek oraz z wpływów za bilety na organizowane w szkole koncerty charytatywne przeznaczane są na pomoc - szczególnie dzieciom chorym, z domów dziecka itp.

- wymiany międzynarodowe:

Odwiedziliśmy już Holandię, Irlandię, Niemcy i Hiszpanię. Byliśmy koordynatorem projektu "Comeniusa" pod nazwą "Człowiek w naturze i człowiek wobec natury". Uczestniczyliśmy w Europejskich Spotkaniach Młodzieży. Aktualnie współpracujemy ze szkołami w Niemczech i Hiszpanii.

- współpraca z instytucjami:

1. Ambasada Królestwa Hiszpanii
2. Centrum Edukacji Obywatelskiej
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
4. Politechnika Poznańska
5. Biblioteka Raczyńskich
6. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
7. Parafia p.w. św. Marka Ewangelisty
8. Rada Osiedla Chartowo
9. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom AMICI

W naszej pracy wychowawczej kierujemy się słowami Patrona Szkoły ks. prof. Józefa Tischnera:

"Wychowanie jest pracą około ducha, pracą według nadziei. Budowanie nadziei jest przede wszystkim tworzeniem relacji powiernictwa. Najpierw powiernikiem jest ktoś, na kim można się oprzeć. Ale z drugiej strony, wychowanek, który powierza swoją nadzieję, musi mieć świadomość, że w oczach wychowawcy jest kimś, ma jakąś wartość."