Kalendarz zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ferii szkolnych i przerw świątecznych

1. Rok szkolny 2016/2017 od 1.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

 

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od 1.09.2016 r. do 23.06.2017 r.

 

3. Zajęcia dydaktyczne podzielone są na dwa okresy:
I okres (74 dni nauki) od 1.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
II okres (97 dni nauki) od 1.01.2017 r. do 23.06.2017 r.

w klasach III LO:
I okres (74 dni nauki) od 1.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
II okres (68 dni nauki) od 1.01.2017 r. do 28.04.2017 r.

 

4. Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2016 r. do 1.01.2017 r.

 

5. Ferie zimowe od 30.01.2017 r. do 12.02.2017 r.

 

6. Wiosenna przerwa świąteczna od 13.04.2017 r. do 18.04.2017 r.

 

7. Egzaminy maturalne:

1) część ustna: języki obce nowożytne od 4 do 26 maja 2017 r.
język polski od 8 do 20 maja 2017 r.
2) część pisemna od 4 do 24 maja 2017 r.
(według odrębnych harmonogramów)

Egzamin w dodatkowym terminie:
1) część ustna: języki obce nowożytne od 1 do 20 czerwca 2017 r.
język polski od 5 do 7 czerwca 2017 r.
2) część pisemna od 1 do 20 czerwca 2017 r.
Egzaminy poprawkowe:
1) część ustna od 23 do 25 sierpnia 2017 r.
2) część pisemna 22 sierpnia 2017 r.

 

8. Egzamin gimnazjalny:
1) część humanistyczna 19 kwietnia 2017 r.
2) część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2017 r.
3) język obcy nowożytny 21 kwietnia 2017 r.

Egzamin w dodatkowym terminie:
1) część humanistyczna 1 czerwca 2017 r.
2) część matematyczno-przyrodnicza 2 czerwca 2017 r.
3) język obcy nowożytny 5 czerwca 2017 r.

 

9. Ferie letnie 24.06.2017 r. - 31.08.2017 r.

 

10. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć w szkole będą:
1) 14 października 2016 r.
2) 31 października 2016 r.
3a) dla gimnazjum - 19, 20 i 21 kwietnia 2017 r.
3b) dla liceum - 4, 5 i 8 maja 2017 r.
4) 2 maja 2017 r.
5) 16 czerwca 2017 r.