Rok szkolny 2019/2020
od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
od 2.09.2019 r. do 26.06.2020 r.

Zajęcia dydaktyczne podzielone są na dwa okresy:
I okres od 2.09.2019 r. do 31.12.2019 r.
II okres od 1.01.2020 r. do 26.06.2020 r. (w klasach III LO do 24.04.2020 r.)

Zimowa przerwa świąteczna
od 23.12.2019 r. do 1.01.2020 r.

Ferie zimowe
od 27.01.2020 r. do 9.02.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna
od 9.04.2020 r. do 14.04.2020 r.

Egzaminy maturalne
1) część ustna

języki obce nowożytne
od 4 do 22 maja 2020 r.

język polski od 7 do 22 maja 2020 r.

2) część pisemna
od 4 do 21 maja 2020 r.

Egzaminy poprawkowe
1) część ustna
od 24 do 25 sierpnia 2020 r.

2) część pisemna
25 sierpnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty
1) język polski
21 kwietnia 2020 r.

2) matematyka
22 kwietnia 2020 r.

3) język obcy nowożytny
23 kwietnia 2020 r.

Ferie letnie
27.06.2020 r. - 31.08.2020 r.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć w szkole będą:
1) 14 października 2019 r.
2) dla liceum - 4,5 i 6 maja 2020 r.
3) 12 czerwca 2020 r.

Szczegółowy wykaz imprez i uroczystości jest dostępny TUTAJ.