Skład Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4

im. ks. prof. Józefa Tischnera

w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 47 i XVII Liceum Ogólnokształcące

 

Prezydium Rady

1. Małgorzata Konarzewska - przewodnicząca
2. Wiktor Procyk - zastępca przewodniczącej
3. Joanna Segert - sekretarz
4. Anna Blacha - członek
5. Edyta Kozber - członek
6. Marcin Lewandowski - członek
7. Anna Mazanka - członek
8. Magdalena Mikzińska - członek
9. Renata Olejniczak - członek
10. Beata Przybylak - członek
11. Zbigniew Rusak - członek
12. Agnieszka Wanot - członek
13. Lidia Trzeciak - członek

 

Komisja Rewizyjna

1. Edyta Springer - przewodnicząca
2. Angelika Figlarz - członek
3. Arkadiusz Liśkiewicz - członek

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

Rada Rodziców ZSO nr 4
os. Czecha 59
61-288 Poznań

PKO I Oddział Poznań
74 1020 4027 0000 1802 0357 9364

 

Składka na Radę Rodziców wynosi rocznie:
liceum - 120 zł
gimnazjum - 70 zł

 

 

 

 

 

Doradztwo

zawodowe