Rada Rodziców

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4

im. ks. prof. Józefa Tischnera

w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 47 i XVII Liceum Ogólnokształcące

 

Prezydium Rady

Małgorzata Konarzewska - przewodnicząca

 Numer konta bankowego Rady Rodziców:

Rada Rodziców ZSO nr 4
os. Czecha 59
61-288 Poznań

PKO I Oddział Poznań
74 1020 4027 0000 1802 0357 9364

 

Składka na Radę Rodziców wynosi rocznie:
liceum - 100 zł
szkoła podstawowa - 50 zł

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo

zawodowe