Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi

klasy pierwsze

→ dokumenty wymagane przy rekrutacji uzupełniającej

→ terminy rekrutacji uzupełniającej

→ regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych

 

klasy 4 i 7 ogólnodostępne

• przyjmowanie na podstawie wniosku rodziców (do pobrania: dla klas 4 - tutaj, dla klas 7 ogólnodostępnych - tutaj)

• termin składania wniosków: od 16 do 24 kwietnia 2018 r. w godz. 7:45 – 15:45 w sekretariacie szkoły

• informacja o decyzji w sprawie utworzenia oddziału (oddziałów) i kandydatach zakwalifikowanych do przyjęcia będzie podana w momencie jej uzyskania z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania

 

klasy 7 dwujęzyczne

→ dokumenty wymagane przy rekrutacji

→ dokumenty wymagane przy rekrutacji uzupełniającej

→ terminy rekrutacji

→ terminy rekrutacji uzupełniającej

→ regulamin przyjęć kandydatów do klas siódmych dwujęzycznych

 

XVII Liceum Ogólnokształcące

→ informacje o klasach

→ terminy rekrutacji

→ regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych