W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu od 2003 roku działa hiszpańska sekcja dwujęzyczna, powstała na mocy porozumień pomiędzy Ministerstwami Edukacji Polski i Hiszpanii. Jesteśmy jedną z 16 szkół w Polsce, które realizują program oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.

Program oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim działający pod patronatem Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu Królestwa Hiszpanii to program cieszący się prestiżem i uznaniem; jest on skierowany do uczniów z publicznych gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Uczniowie osiągają bardzo dobrą znajomość języka i kultury Hiszpanii.

TUTAJ możesz przeczytać wspomnienia absolwentów hiszpańskiej sekcji dwujęzycznej.

Aktualnie w szkołach z oddziałami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim uczy się tego języka łącznie 5000 uczniów, z których ok. 2500 uczęszcza do sekcji hiszpańskiej. Państwo hiszpańskie co roku oddelegowuje do tych szkół 30 nauczycieli, specjalistów w dziedzinie filologii hiszpańskiej oraz geografii lub historii. Ponadto strona hiszpańska każdego roku szkolnego przekazuje materiały dydaktyczne do nauki przedmiotów wykładanych po hiszpańsku oraz organizuje kursy metodyczne dla nauczycieli. Program oddziałów dwujęzycznych uzupełniany jest różnorodnymi przedsięwzięciami z zakresu rozpowszechniania języka i kultury hiszpańskiej, jak np. Konkurs Teatrów Szkolnych w języku hiszpańskim, konkurs na Szkołę Roku z Językiem Hiszpańskim, czy konkurs wypracowań "Giner de los Ríos".

 W sekcji dwujęzycznej w Gimnazjum nr 26 w Poznaniu uczniowie mają przez trzy lata po 6 godzin nauki języka hiszpańskiego w podziale na grupy, a od klasy drugiej po 2 godziny zajęć z literatury hiszpańskiej. Zajęcia z literatury hiszpańskiej oraz 1 godzinę języka hiszpańskiego prowadzą nauczyciele z Hiszpanii.

Oprócz zajęć kierunkowych uczniowie realizują pełen program gimnazjum, w tym kontynuują naukę języka obcego ze szkoły podstawowej (język angielski).

Po ukończeniu gimnazjum istnieje możliwość kontynuacji nauki w XVII Liceum Ogólnokształcącym. W licealnej klasie dwujęzycznej uczniowie mają w ciągu trzech lat łącznie 10 godzin nauki języka hiszpańskiego, a oprócz tego zajęcia z literatury hiszpańskiej, geografii Hiszpanii i historii z historią sztuki Hiszpanii. Na zakończenie szkoły w trakcie egzaminu maturalnego można zdawać dodatkowe egzaminy pisemne z literatury hiszpańskiej, geografii i historii Hiszpanii, po zaliczeniu których uczeń uzyskuje również hiszpańskie świadectwo dojrzałości. Ułatwia ono podjęcie studiów wyższych w Hiszpanii.

 Uczniowie mogą uczestniczyć w licznych szkolnych wymianach młodzieżowych, nawiązując przyjacielskie kontakty z rówieśnikami z Hiszpanii.

Nasza szkoła uzyskała tytuł Szkoły Roku 2013 z Językiem Hiszpańskim w Polsce.

(wykorzystano informacje z hiszpańskiego Biura Radcy ds. Edukacji w Warszawie)