15 września 2016 r. spotkania klasowe
godz. 17:00 - klasy gimnazjalne
godz. 18:30 - klasy licealne

 

20 października 2016 r. spotkania indywidualne

w godz. 17:00 - 19:00

 

24 listopada 2016 r. spotkania indywidualne

w godz. 17:00 - 19:00

 

12 stycznia 2017 r. spotkania klasowe

godz. 17:00 - klasy gimnazjalne
godz. 18:30 - klasy licealne

 

9 marca 2017 r. spotkania indywidualne

w godz. 17:00 - 19:00

 

20 kwietnia 2017 r. spotkania indywidualne

w godz. 17:00 - 19:00

 

25 maja 2017 r. spotkania klasowe

godz. 17:00 - klasy gimnazjalne
godz. 18:30 - klasy licealne