Konkurs wiedzy o filmie miał swą pierwszą edycję w roku 2002, początkowo adresowany był do uczniów XVII LO. Pierwszy konkurs o charakterze międzyszkolnym odbył się w roku szkolnym 2008/2009.

Organizatorzy stawiają sobie za cel popularyzowanie świadomego uczestnictwa młodzieży w kulturze współczesnej, odwołując się do znaczących premier filmowych danego sezonu. Konkurs propaguje też klasykę i sztukę odczytywania języka kina oraz rozumienie warsztatu filmowego.

W roku szkolnym 2013/2014 Honorowym Patronatem objęła konkurs Pani Elżbieta Walkowiak, Wielkopolski Kurator Oświaty. W siódmej edycji patronem była Filmoteka Szkolna. W tym roku, roku jubileuszowym, jako że to już X edycja międzyszkolna, mamy dwóch patronów: Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, panią Elżbietę Leszczyńską, oraz Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

Oprócz wspomnianego już zakresu tematycznego (kino najnowsze i język filmu) uczestnicy zaznajamiają się z filmami i bibliografią dotyczącą motywu przewodniego. W roku 2010 było nim kino polskie po 1989, w roku 2011 – dokumenty z pakietu Filmoteki Szkolnej, w 2012 klasyka polskiego kina fabularnego (cztery tytuły z pakietu Filmoteki Szkolnej – „Jak być kochaną” W. Has, „Popiół i diament” A. Wajda, „Amator” K. Kieślowski i „Rejs” M. Piwowski), a rok później arcydzieła kina światowego („Lot nad kukułczym gniazdem” M. Forman, F. F. Coppola „Ojciec chrzestny” M. Cimino „Łowca jeleni”, R. Polański „Dziecko Rosemary”). Cztery lata temu motywem przewodnim były kreacje aktorskie w filmach o artystach (między innymi K. Feldman w „Nikiforze” K. Krauzego), a w roku 2015 kino gatunkowe – dramat sądowy (”Dwunastu gniewnych ludzi” i „Sprawa Kramerów”) i film wojenny („Kanał” i „Ziemia niczyja”). Tematem przewodnim konkursu w roku 2016 było kino społeczno – polityczne, a uczestnicy mogli podziwiać kreacje Krystyny Jandy („Przesłuchanie”) czy Edwarda Nortona (”Więzień nienawiści). Zeszłoroczna edycja poświęcona była kinu egzystencjalnemu, a uczestnicy mogli podziwiać filmy R. Felliniego, I. Bergmana, K. Kieślowskiego i J. Stuhra.

Nie maleje popularność konkursu. Pierwsza międzyszkolna impreza zgromadziła uczniów z czterech poznańskich szkół ponadgimnazjalnych, dziewiąta – 35 zespołów z 20 szkół. W roku jubileuszowym gościć będziemy rekordową liczbę uczestników – 46 zespołów z 27 szkół. Odwiedzają nas uczniowie ze szkół spoza Poznania – z Opalenicy, Śremu, Leszna, Gniezna, Konina, Szamotuł, Witkowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Jarocina, Pleszewa, Piły, Kalisza, Pniew, Kórnika, Puszczykowa i Swarzędza.

Choć walka o statuetkę Józefinki jest co roku zacięta, otrzymały ją do tej pory dwie szkoły: LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu i VI LO w Poznaniu. Czekamy, aż statuetka trafi do ZSO nr 4.

Najwyższe miejsce, jakie zajęli uczniowie naszej szkoły, to trzecia lokata w roku 2016. Reprezentowali nas wówczas Ewa Michalak i Tomasz Begier.

Zwycięzcy konkursów:

2009 - X LO2010 - LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu

2011 - VI LO w Poznaniu

2012 - VI LO w Poznaniu

2013 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie

2014 - LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, III miejsce XVII LO w Poznaniu

2015 – VI LO w Poznaniu

2016 - LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu

2017 – VI LO w Poznaniu

Nad przebiegiem konkursu (stroną merytoryczną i organizacyjną) czuwają polonistki ZSO nr 4: Renata Borowiak i Lidia Gapińska. W skład jury wchodzą opiekunowie uczniów ze zgłoszonych do konkursu szkół. Impreza finansowana jest przez Dyrekcję ZSO nr 4, Radę Rodziców ZSO nr 4, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, sponsorów indywidualnych – nauczycieli szkoły. Wspomaga nas dr Anna Igielska z UAM, dzieląc się swoją wiedzą filmoznawczą, oraz Kino Muza, które funduje wejściówki na seanse filmowe. Małgorzata Kuzdra, doceniając pasję i entuzjazm uczestniczących w konkursie kinomanów, zaprosiła ich do współpracy. Zespoły, które osiągnęły najwyższą punktację. otrzymały tytuł AMBASADORÓW MUZY. Dwa lata temu do grona sponsorów dołączyła również Filmoteka Szkolna, która podarowała nam cenne nagrody książkowe i filmowe. Wspomagają nas także organizatorzy festiwalu AFF-Era Filmowa w Bydgoszczy – pani Dominika Kosińska i pan Dominik Wierski – którzy ufundowali zwycięzcom konkursu (wraz z opiekunem) czterodniowy pobyt na wrześniowej imprezie 2017.

W tym roku, z okazji jubileuszu, konkurs odbędzie się szóstego kwietnia w miejscu szczególnym – w kinie Muza w Poznaniu.

Relację z konkursu w 2018 roku można przeczytać TUTAJ.

Relację z konkursu w 2014 roku można przeczytać TUTAJ.

Konkurs w roku 2018 - interpretacje sceny z "Wesela" Wojciecha Smarzowskiego można przeczytać TUTAJ. 

Wybrane interpretacje uczestników konkursu są dostępne TUTAJ.

Regulamin konkursu jest dostępny TUTAJ.