Konkurs wiedzy o filmie miał swą pierwszą edycję w roku 2002, początkowo adresowany był do uczniów XVII LO.
Pierwszy konkurs o charakterze międzyszkolnym odbył się w roku szkolnym 2008/2009.
Organizatorzy stawiają sobie za cel popularyzowanie świadomego uczestnictwa młodzieży w kulturze współczesnej, odwołując się do znaczących premier filmowych danego sezonu. Konkurs propaguje też klasykę i sztukę odczytywania języka kina oraz rozumienie warsztatu filmowego.
W roku szkolnym 2013/2014 Honorowym Patronatem objęła konkurs Pani Elżbieta Walkowiak, Wielkopolski Kurator Oświaty. Od siódmej edycji mamy drugiego patrona – Filmotekę Szkolną.

Oprócz wspomnianego już zakresu tematycznego (kino najnowsze i język filmu) uczestnicy zaznajamiają się z filmami i bibliografią dotyczącą motywu przewodniego. W roku 2010 było nim kino polskie po 1989, w roku 2011 – dokumenty z pakietu Filmoteki Szkolnej, w 2012 klasyka polskiego kina fabularnego (cztery tytuły z pakietu Filmoteki Szkolnej – „Jak być kochaną” W. Has, „Popiół i diament” A. Wajda, „Amator” K. Kieślowski i „Rejs” M. Piwowski), a rok później arcydzieła kina światowego („Lot nad kukułczym gniazdem” M. Forman, F. F. Coppola „Ojciec chrzestny” M. Cimino „Łowca jeleni”, R. Polański „Dziecko Rosemary”). Trzy lata temu motywem przewodnim były kreacje aktorskie w filmach o artystach (między innymi K. Feldman w „Nikiforze” K. Krauzego), a w roku 2015 kino gatunkowe – dramat sądowy (”Dwunastu gniewnych ludzi” i „Sprawa Kramerów”) i film wojenny („Kanał” i „Ziemia niczyja”). Tematem przewodnim konkursu w zeszłym roku było kino społeczno – polityczne, a uczestnicy mogli podziwiać kreacje Krystyny Jandy („Przesłuchanie”) czy Edwarda Nortona (”Więzień nienawiści).
Nie maleje popularność konkursu. Pierwsza międzyszkolna impreza zgromadziła uczniów z czterech poznańskich szkół ponadgimnazjalnych, ósma – 35 zespołów z 20 szkół. Odwiedzają nas uczniowie ze szkół spoza Poznania – z Opalenicy, Śremu, Leszna, Gniezna, Konina, Szamotuł, Witkowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Jarocina, Pleszewa, Piły, Kalisza, Pniew i Puszczykowa.

Zwycięzcy konkursów:
2009 - X LO
2010 - LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu
2011 - VI LO w Poznaniu
2012 - VI LO w Poznaniu
2013 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie
2014 - LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, III miejsce XVII LO w Poznaniu
2015 – VI LO w Poznaniu
2016 - LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Nad przebiegiem konkursu (stroną merytoryczną i organizacyjną) czuwają polonistki ZSO nr 4: Renata Borowiak i Lidia Gapińska. W skład jury wchodzą opiekunowie uczniów ze zgłoszonych do konkursu szkół. Impreza finansowana jest przez Dyrekcję ZSO nr 4, Radę Rodziców ZSO nr 4, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (czwarta i piąta oraz siódma edycja konkursu), sponsorów indywidualnych – nauczycieli szkoły. Wspomaga nas dr Anna Igielska z UAM, dzieląc się swoją wiedzą filmoznawczą, oraz Kino Muza, które funduje wejściówki na seanse filmowe. Dwa lata temu do grona sponsorów dołączyła również Filmoteka Szkolna, która podarowała nam cenne nagrody książkowe i filmowe.

 

Relację z konkursu w 2014 roku można przeczytać TUTAJ.

Wybrane interpretacje uczestników konkursu są dostępne TUTAJ.

Regulamin konkursu jest dostępny TUTAJ.