Informujemy o możliwości przeprowadzenia szczepień uczniów przeciw COVID-19. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami. Jeśli zechcą Państwo skorzystać z tej oferty (można również przy tej okazji zaszczepić członków rodziny ucznia), to w dniach 6-8 września będziemy zbierać deklaracje w tej sprawie. Odpowiednie druki znajdują się w materiałach. Wystarczy, by dziecko dostarczyło w tych dniach deklarację wychowawcy klasy. Jeżeli zgłosi się wystarczająca liczba chętnych i będziemy mogli sprostać wymaganiom sanitarnym (w uzgodnieniu z przeprowadzającymi szczepienia), to istnieje możliwość przeprowadzenia szczepień na terenie szkoły.

List Ministra Zdrowia.

⇒ Informacje organizacyjne.

⇒ Deklaracja na szczepienie.

⇒ Kwestionariusz do oddania przed szczepieniem.

⇒ Informacje dodatkowe.

⇒ Film informacyjny dla klas 7-8 SP.

⇒ Film informacyjny dla klas LO.