loading...
Statut
Szczegółowe zasady oceniania z przedmiotów i zachowania

Liceum

Klasa 1A

Biologia
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Filozofia
Fizyka
Geografia
Historia gr. 1, historia gr. 2
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Religia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne dziewczęta (1), wychowanie fizyczne dziewczęta (2)wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 1B

Biologia
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Fizyka gr. 1, fizyka gr. 2
Geografia gr. 1, geografia, gr. 2
Historia
Historia i teraźniejszość
Informatyka gr. 1, informatyka gr. 2
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Plastyka
Religia
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 1C

Biologia
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia
Historia i teraźniejszość
Informatyka gr. 1, informatyka gr. 2
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język hiszpański
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Muzyka
Religia
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 1D

Biologia
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język hiszpański
Język polski
Matematyka
Muzyka
Religia
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 1E

Biologia podstawowa, biologia rozszerzona
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Fizyka
Geografia podstawowa, geografia rozszerzona
Geografia Hiszpanii
Historia podstawowa, historia rozszerzona
Historia Hiszpanii
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski
Język hiszpański
Język polski
Literatura hiszpańska
Matematyka
Plastyka
Religia
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 1H

Biologia podstawowa, biologia rozszerzona
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Fizyka
Geografia podstawowa, geografia rozszerzona
Geografia Hiszpanii
Historia podstawowa, historia rozszerzona
Historia Hiszpanii
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język hiszpański
Język polski
Literatura hiszpańska
Matematyka
Plastyka
Religia
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 2A

Biologia
Chemia
Elementy filozofii
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia gr. 1, historia gr. 2
Informatyka
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język hiszpański
Język niemiecki
Język polski
Kino o świecie współczesnym
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wiedza o społeczeństwie gr. 1, wiedza o społeczeństwie gr. 2
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 2B

Biologia
Chemia
Etyka
Fizyka gr. 1, fizyka gr. 2
Geografia gr. 1, geografia gr. 2
Historia
Informatyka gr. 1, informatyka gr. 2
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język hiszpański
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 2C

Biologia
Chemia
Etyka
Fizyka
Fizyka w biologii i medycynie
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski
Język hiszpański
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne dziewczęta (1), wychowanie fizyczne dziewczęta (2)wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 2D

Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język hiszpański
Język polski (+aneks)
Krajoznawstwo
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne dziewczęta (1)wychowanie fizyczne dziewczęta (2)wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 2E

Biologia podstawowa, biologia rozszerzona
Chemia
Fizyka
Geografia podstawowa, geografia rozszerzona
Geografia Hiszpanii
Historia podstawowa, historia rozszerzona
Historia Hiszpanii
Informatyka
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język hiszpański gr. 1, język hiszpański gr. 2
Język polski
Krajoznawstwo
Literatura hiszpańska
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 2H

Biologia podstawowa, biologia rozszerzona
Chemia
Etyka
Fizyka
Geografia podstawowa, geografia rozszerzona
Geografia Hiszpanii
Historia podstawowa, historia rozszerzona
Historia Hiszpanii
Informatyka
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język hiszpański
Język polski
Literatura hiszpańska
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 3A

Biologia
Chemia
Elementy filozofii
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia gr. 1, historia gr. 2
Informatyka
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język niemiecki
Język polski
Kino o świecie współczesnym
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Warsztaty pisania
Wiedza o społęczeństwie
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 3B

Biologia
Chemia
Fizyka gr. 1, fizyka gr. 2
Geografia gr. 1, geografia gr. 2
Historia
Informatyka gr. 1, informatyka gr. 2
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 3C

Biologia
Chemia
Etyka
Fizyka
Fizyka w biologii i medycynie
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 3D

Biologia
Chemia
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język hiszpański
Język polski
Krajoznawstwo
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 3F

Biologia podstawowa, biologia rozszerzona
Chemia
Fizyka
Geografia podstawowa, geografia rozszerzona
Geografia Hiszpanii
Historia podstawowa, historia rozszerzona
Historia Hiszpanii
Informatyka
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język hiszpański
Język polski
Literatura hiszpańska
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 3H

Biologia podstawowa, biologia rozszerzona
Chemia
Fizyka
Geografia podstawowa, geografia rozszerzona
Geografia Hiszpanii
Historia
Historia Hiszpanii
Informatyka
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język hiszpański
Język polski
Literatura hiszpańska
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Religia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 4A

Historia
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Religia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne dziewczętawychowanie fizyczne chłopcy (1), wychowanie fizyczne chłopcy (2)

Klasa 4B

Fizyka
Historia
Informatyka
Język angielski
Język niemiecki gr. 1, język niemiecki gr. 2
Język polski
Matematyka
Religia
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy (1), wychowanie fizyczne chłopcy (2)

Klasa 4C

Biologia
Chemia
Historia
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Religia
Wychowanie fizyczne dziewczęta (1)wychowanie fizyczne dziewczęta (2)wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 4D

Geografia
Historia
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język hiszpański
Język polski
Matematyka
Religia
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 4E

Geografia
Historia
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język hiszpański
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Religia
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 4F

Biologia rozszerzona
Geografia rozszerzona
Geografia Hiszpanii
Historia podstawowa, historia rozszerzona
Historia Hiszpanii
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język hiszpański
Język polski
Literatura hiszpańska
Matematyka
Religia
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 4G

Geografia
Historia
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język hiszpański
Język polski
Matematyka
Religia
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Szkoła podstawowa

Klasa 1a

Edukacja wczesnoszkolna
Religia   Etyka

Klasa 1b

Edukacja wczesnoszkolna
Religia   Etyka

Klasa 2a

Edukacja wczesnoszkolna
Religia   Etyka

Klasa 2b

Edukacja wczesnoszkolna
Religia   Etyka

Klasa 3a

Edukacja wczesnoszkolna
Religia   Etyka

Klasa 4a

Historia
Informatyka
Język angielski
Język polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Przyroda
Religia
Technika
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 4b

Historia
Informatyka
Język angielski
Język polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Przyroda
Religia
Technika
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 5a

Biologia
Etyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski
Język polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Religia
Technika
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 5b

Biologia
Etyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski
Język polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Religia
Technika
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 6a

Biologia
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski
Język polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Religia
Technika
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy (1), wychowanie fizyczne chłopcy (2)

Klasa 8a

Biologia
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski gr. 1, język angielski gr. 2
Język hiszpański
Język polski
Matematyka
Religia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

Klasa 8b

Biologia
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Religia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne dziewczęta, wychowanie fizyczne chłopcy

 

Ocenianie zachowania w liceum

1A  1B  1C  1D  1E  1H

2A  2B  2C  2D  2E  2H

3A  3B  3C  3D  3E  3F  3H

4A  4B  4C  4D  4E  4F  4G

Ocenianie zachowania w szkole podstawowej

klasy 1-3

4a   4b   5a   5b   6a   8a   8b

Regulamin świetlicy szkolnej
Nauczanie zdalne - zasady