Dyrekcja

Marek Kordus - dyrektor szkoły

7:45 - 15:30 z wyjątkiem lekcji zgodnych z planem, w piątki do godz. 14:00

Teresa Tomaszewska-Kupczyk - wicedyrektor szkoły ds. XVII LO

dyżur dla rodziców: wtorek, godz. 14:00 - 15:00

Małgorzata Hernik - wicedyrektor szkoły ds. Szkoły Podstawowej nr 47

 dyżur dla rodziców: czwartek, godz. 14:00 - 15:00

Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach 8:00 - 15:30.