Prezydium Rady Rodziców:

Tomasz Tomaszewski - przewodniczący

Izabella Chodorowska - zastępca

Marcin Lewandowski - sekretarz

Składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł (szkoła podstawowa) i 100 zł (liceum).

Wpłat można dokonywać na konto:

Rada Rodziców ZSO nr 4

os. Czecha 59, 61-288 Poznań

74 1020 4027 0000 1802 0357 9364