Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera tworzą: XVII Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi. Jest jedyną szkołą w Wielkopolsce oferującą naukę w klasach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim w dwóch wariantach: od klasy 7 szkoły podstawowej z kontynuacją w liceum lub od klasy wstępnej w liceum. Klasy te objęte są patronatem Ambasady Hiszpanii w Polsce, co oznacza m.in. zapewnienie prowadzenia zajęć przez nauczycieli z Hiszpanii. Po ukończeniu liceum i zdaniu dodatkowych egzaminów z literatury hiszpańskiej oraz historii i geografii w języku hiszpańskim istnieje możliwość uzyskania oprócz polskiego również hiszpańskiego świadectwa maturalnego. Oferujemy także wyjątkową możliwość nauki języka hiszpańskiego od podstaw, ale w dużej liczbie godzin - na poziomie rozszerzonym.


W rankingu "Perspektyw" za rok szkolny 2022/23 liceum kolejny raz uzyskało tytuł "Srebrnej szkoły". Uczniowie mogą uczestniczyć w licznych zajęciach sportowych (piłka nożna, piłka koszykowa, lekkoatletyka), a reprezentanci szkoły odnoszą sukcesy w rozgrywkach międzyszkolnych. Szkoła posiada tytuł „Szkoły z klasą”, uczestniczyła również w programie „Uczniowie z klasą”. Grupa Szkolnych Liderów Zdrowia organizuje szereg przedsięwzięć związanych z promowaniem zdrowego trybu życia. Samorząd uczniowski jest pomysłodawcą i włącza się w wiele działań o charakterze dobroczynnym. Organizuje m.in. koncerty charytatywne pod nazwą „Rock Help Fest”, świąteczne zbiórki prezentów dla wychowanków domów dziecka. Działa zespół muzyczny grający muzykę rockową oraz Dyskusyjny Klub Książki. Chętni mogą także brać udział w zajęciach teatralnych w "Teatrze w Przejściu". Dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej prowadzimy liczne zajęcia dodatkowe m.in. Klub Małego Odkrywcy, sportowe, artystyczne, dotyczące bezpieczeństwa. Uczniowie klas 2 i 3 SP mogą także doskonalić umiejętności pływania na basenie.


Szkoła dysponuje doskonałym wyposażeniem w nowoczesne pomoce dydaktyczne (trzy pracownie informatyczne, tablice multimedialne w salach) oraz bardzo dobrymi warunkami do zajęć sportowych (dwie sale gimnastyczne, sala do aerobiku, siłownia, trzy boiska, kort, dwa boiska do siatkówki plażowej). Uczniowie mogą uczestniczyć w międzynarodowych wymianach młodzieżowych i wycieczkach zagranicznych.

Jesteśmy współorganizatorami ogólnopolskiej Nocy Teatrów stanowiącej forum wymiany doświadczeń i prezentacji uczniowskich spektakli teatralnych. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Każdy uczeń klasy pierwszej i klasy wstępnej otrzymuje indywidualną szafkę na odzież i przybory. Szkoła objęta jest monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym. Zajęcia szkolne trwają w godz. 8:00 - 15:25. Świetlica dla klas 1-3 SP działa w godzinach 6:15 – 16:30.