Kalendarz zajęć, ferii i przerw świątecznych

1. Rok szkolny 2022/2023 od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od 1.09.2022 r. do 23.06.2023 r.

3. Zajęcia dydaktyczne podzielone są na dwa okresy:

I okres od 1.09.2022 r. do 15.01.2023 r.
II okres od 16.01.2023 r. do 23.06.2023 r.

w klasach IV LO:

I okres od 1.09.2022 r. do 15.01.2023 r.
II okres od 16.01.2023 r. do 28.04.2023 r.

4. Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2022 r. do 1.01.2023 r.

5. Ferie zimowe od 30.01.2023 r. do 12.02.2023 r.

6. Wiosenna przerwa świąteczna od 6.04.2023 r. do 11.04.2023 r.

7. Egzaminy maturalne:

1) część ustna od 10 do 23 maja 2023 r.
2) część pisemna od 4 do 23 maja 2023 r.
(według odrębnych harmonogramów)

Egzamin w dodatkowym terminie:
1) część ustna od 5 do 7 czerwca 2023 r.
2) część pisemna od 1 do 19 czerwca 2023 r.

Egzaminy poprawkowe:
1) część ustna 21 sierpnia 2023 r.
2) część pisemna 22 sierpnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty:
1) język polski 23 maja 2023 r.
2) matematyka 24 maja 2023 r.
3) język obcy nowożytny 25 maja 2023 r.

Egzamin w dodatkowym terminie:
1) język polski 12 czerwca 2023 r.
2) matematyka 13 czerwca 2023 r.
3) język obcy nowożytny 14 czerwca 2023 r.

9. Ferie letnie 24.06.2023 r. - 31.08.2023 r.

10. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć w szkole będą:
1) 14 października 2022 r.
2) 31 października 2022 r.
3) 2 listopada 2022 r.
3) 2 maja 2023 r.
5) dla liceum - 4, 5, 8 i 9 maja 2023 r.
5) dla klas 4-6 SP - 23, 24 i 25 maja 2023 r.
6) 9 czerwca 2023 r.