Kalendarz zajęć, ferii i przerw świątecznych

1. Rok szkolny 2023/2024 od 1.09.2023 r. do 31.08.2024 r.

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od 4.09.2023 r. do 21.06.2024 r.

3. Zajęcia dydaktyczne podzielone są na dwa okresy:
I okres od 4.09.2023 r. do 21.01.2024 r.
II okres od 22.01.2024 r. do 21.06.2024 r.
w klasach IV LO:
I okres od 4.09.2023 r. do 21.01.2024 r.
II okres od 22.01.2024 r. do 26.04.2024 r.

4. Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2023 r. do 1.01.2024 r.

5. Ferie zimowe od 12.02.2024 r. do 25.02.2024 r.

6. Wiosenna przerwa świąteczna od 28.03.2024 r. do 2.04.2024 r.

7. Egzaminy maturalne:
1) część ustna od 11 do 25 maja 2024 r. (bez 17 maja)
2) część pisemna od 7 do 24 maja 2024 r.
(według odrębnych harmonogramów)

Egzamin w dodatkowym terminie:
1) część ustna od 10 do 12 czerwca 2024 r.
2) część pisemna od 3 do 17 czerwca 2024 r.

Egzaminy poprawkowe:
1) część ustna 21 sierpnia 2024 r.
2) część pisemna 20 sierpnia 2024 r.

9. Ferie letnie 22.06.2024 r. - 31.08.2024 r.

10. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć w szkole będą:
1) 16 października 2023 r.
2) 2 i 3 listopada 2023 r.
3) 2 maja 2024 r.
4) dla liceum - 7, 8, 9 i 13 maja 2024 r.
5) 31 maja 2024 r.