W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu od 2003 roku działa hiszpańska sekcja dwujęzyczna, powstała na mocy porozumień pomiędzy Ministerstwami Edukacji Polski i Hiszpanii. Jesteśmy jedną z 16 szkół w Polsce, które realizują program oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.

Program oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim działający pod patronatem Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu Królestwa Hiszpanii to program cieszący się prestiżem i uznaniem; jest on skierowany do uczniów z publicznych szkół podstawowych (wcześniej gimnazjów) i liceów ogólnokształcących. Uczniowie osiągają bardzo dobrą znajomość języka i kultury Hiszpanii.

Aktualnie w szkołach z oddziałami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim uczy się tego języka łącznie 5000 uczniów, z których ok. 2500 uczęszcza do sekcji hiszpańskiej. Państwo hiszpańskie co roku oddelegowuje do tych szkół 30 nauczycieli, specjalistów w dziedzinie filologii hiszpańskiej oraz geografii lub historii. Ponadto strona hiszpańska każdego roku szkolnego przekazuje materiały dydaktyczne do nauki przedmiotów wykładanych po hiszpańsku oraz organizuje kursy metodyczne dla nauczycieli. Program oddziałów dwujęzycznych uzupełniany jest różnorodnymi przedsięwzięciami z zakresu rozpowszechniania języka i kultury hiszpańskiej, jak np. Konkurs Teatrów Szkolnych w języku hiszpańskim, konkurs na Szkołę Roku z Językiem Hiszpańskim, czy konkurs wypracowań "Giner de los Ríos".

Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?
Nauczanie dwujęzyczne jest jednym z priorytetów Szkoły Podstawowej nr 47 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu. Opiera się ono na bardzo intensywnej nauce języka hiszpańskiego z nauczycielami polskimi oraz native speakerami (minimum 6 godz. tygodniowo) przy jednoczesnym realizowaniu podstawy programowej z wszystkich obowiązkowych przedmiotów. W klasach 8 SP uczniowie uczą się elementów geografii i historii w języku hiszpańskim, a w liceum, oprócz geografii Hiszpanii także historii, sztuki i literatury Hiszpanii. Kontynuowanie nauki w liceum oferuje możliwość przystąpienia do hiszpańskiego egzaminu maturalnego równoważnego z egzaminem zdawanym przez uczniów hiszpańskich. Matura dwujęzyczna z języka to dodatkowe punkty na studia i możliwość zdobycia wymarzonej pracy. Celem nauczania dwujęzycznego jest opanowanie przez uczniów materiału zarówno z danego przedmiotu jak i języka obcego. Duży nacisk w nauczaniu dwujęzycznym kładziemy na opanowanie języka na poziomie pozwalającym uczniom porozumiewać się w po hiszpańsku nie tylko w życiu codziennym, ale przede wszystkim w celach edukacyjnych, a w przyszłości – także w celach zawodowych.

Czy nauczanie dwujęzyczne jest tylko dla najzdolniejszych uczniów?
Edukacja dwujęzyczna niesie korzyści dla rozwoju każdego ucznia, zarówno bardzo zdolnego jak i tego, który potrzebuje więcej czasu na przyswojenie języka. W klasie dwujęzycznej na lekcjach języka hiszpańskiego uczniowie podzieleni są na grupy, dzięki czemu nauka jest bardziej skuteczna. Nauczyciele dostosowują metody pracy do możliwości każdego ucznia w danej grupie.
Klasy dwujęzyczne w naszej szkole:
• nauka języka hiszpańskiego w grupach 12-14 osobowych
• lekcje z native speakerami i nauczycielami polskimi
• przydział do grup: wg stopnia znajomości języka angielskiego
• 6 godzin języka hiszpańskiego w 7 i w 8 klasie
• 1 godzina elementów geografii i historii w j. hiszpańskim w 8 klasie
• możliwość udziału w międzynarodowych wymianach szkolnych z Hiszpanią, udział w programie Erasmus+
• możliwość udziału w konkursach związanych z językiem hiszpańskim organizowanymi przez ambasadę Hiszpanii w Polsce
• możliwość udziału w kursie językowym w Hiszpanii
• 20 lat doświadczeń w prowadzeniu klas dwujęzycznych
Uczniowie mogą uczestniczyć w licznych szkolnych wymianach młodzieżowych, nawiązując przyjacielskie kontakty z rówieśnikami z Hiszpanii. Nasza szkoła uzyskała tytuł Szkoły Roku 2013 z Językiem Hiszpańskim w Polsce.

(na zdjęciu: uczennica XVII LO Jagoda Milczewska odbiera z rąk ambasadora Królestwa Hiszpanii dyplom dla najlepszych uczniów sekcji dwujęzycznej)